sünnə

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Ənfal surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 46-cı ayə. “Allaha və Rəsuluna itaət edin”, yəni Qurana uyun, Rəsul (s.ə.v)-in sünnəsinə uyun. “Çəkişib bir-birinizə düşməyin“, ayrı-ayrı məmləkətlər, ayrı-ayrı qruplar meydana gətirib, məzhəblər meydana gətirib bir-birinizə düşmən olmayın. “Kəvər kimi doğrayacaq” deyir Cübbəli, bunu etməyin deyir Allah. “Zəifləyər, gücdən düşərsiniz”, zəifləmək nə deməkdir? Gücünüz gedər, mübarizə əzminiz qırılar, səfeh ruhu meydana gələr, deyir  Allah. “Zəifləyib gücdən düşərsiniz.” Yəni olar mı, necə olsun, imkanı var mı? İslam Birliyi də olmaz, haşa, Türk-İslam Birliyi də olmaz, ölmüşük, bitmişik bunu deyərsiniz deyir Allah. Amma bir-birinizlə münaqişə etsəniz, camaatlara ayrılsanız, qruplara ayrılsanız, bölünsəniz, şəxsi mənəvidir deyə Mehdiliyi ortalıqdan qaldırmağa çalışıb, müsəlmanları  ayrı-ayrı, kiçik-kiçik qruplara bölüb, onları da özləri içərisində mübarizə aparan bir modelin içərisinə girməyin, deyir Allah. Bax “gücünüz gedər” deyir. Gücü qalmır adamın, taqəti qalmır. “Səbir edin şübhəsiz, Allah səbir edənlərlə bərabərdir”. Deməli, vaxt alacaq, inşaAllah.

 

Mehdi (ə.s) İslam dinindəki bidətləri (xurafatları) təmizləyəcək

“İNSANLAR QURANIN ÖZ NƏFSLƏRİNƏ GÖRƏ ŞƏRH EDƏN ZAMAN, HZ. MEHDİ (Ə.S) ONLARIN DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QURANA DOĞRU İSTİQAMƏTLƏNDİRİB ONU QURANIN HƏQİQƏTLƏRİNİN  TƏTBİQİNƏ  TƏQDİM EDƏCƏK. SONRA SİZƏ KİTAB VƏ SÜNNƏNİN NECƏ UNUDULDUĞUNU GÖSTƏRƏCƏK VƏ ONUN CANLI MƏNALARINI ƏHYA EDƏCƏK.”

(Nəhcül-bəlağə, xütbə 134.)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyi Axırzamanda bəzi insanlar Quranı öz nəfslərinə, öz mənfəətlərinə görə şərh edəcəklər. İnsanları da bu şərhlərə çəkməyə çalışacaqlar. Hz. Mehdi (ə.s) isə insanlara Quran ayələrinin həqiqi mənalarını açıqlayacaq. İnsanların Quran ayələrindən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsindən mənəvi olaraq çox uzaqlaşdıqları bu dövrdə onlara ayələrin həqiqi mənalarını açıqlayacaq.

38490344fd6

 

1- Hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edilməsi və hz. Mehdi (ə.s)-ın müsəlmanlara müjdələnilməsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir sünnəsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktar söhbətlərində mehdiyyət mövzusuna xüsusi əhəmiyyət verir və bu mövzuya geniş yer ayırır. Şübhəsiz ki, bu vəziyyət, hər mövzuda olduğu kimi Hörmətli Adnan Oktarın özünə Quran ayələrini və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini rəhbər etməsindən qaynaqlanır.

Allah Quranda, İslam əxlaqının bütün yer üzünə hakim olması üçün cəhd göstərmənin bütün müslamanların əhəmiyyətli bir məsuliyyəti olduğunu bildirmişdir. Quranda bu mövzuda çox ayə bildirilir və Allahın Adətullahı gərəyi, tarixin hər dövründə haqq dinin təbliğində müsəlmanlara öndərlik edən, onları hidayətə yönəldən mənəvi bir lider olmuşdur. Allah Quran ayələrində bütün cəmiyyətlərə, onlara yol göstərəcək bir elçi göndərdiyini bildirmişdir. Belə ki, axırzamanda müsəlmanları Quran əxlaqına və hidayətə yönəldəcək, onları birləşdirəcək olan adam da hz. Mehdi (ə.s)-dır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in təvatür (ağızdan-ağıza keçərək davam etməsi, içində yalan ehtimalı olmayan xəbər) dərəcəsindəki səhih hədisləriylə bu mövzu təxminən 14 əsr əvvəl insanlara müjdələnilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu mövzunun əhəmiyyətini hədislərində çox açıq bir şəkildə vurğulamış və müsəlmanların da bir-birlərini bu mövzunu gündəmə gətirərək müjdələmələrini bildirmişdir:

“HZ. MEHDİ İLƏ MÜJDƏLƏNİN. O Qureyşdən və Əhli-beytimdən bir adamdır.” (Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-el Axır zaman, səh. 13)

 

Bir başqa hədisində isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Mehdi zühur edər,… ardı...