sübut etmək

1. Soyu (nəsli)

Səid ibn əl-Müsəyyəb (r.ə)-dən edilən rəvayətə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurur: Mehdi, qızım Fatimənin nəslindəndir. (Süneni Ibn Mace, 10/348)

Hz. Əlinin (r.ə)-in rəvayətinə görə Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmasa da, Allah (c.c) mənim Əhli-beytimdən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s) –ı)) göndərəcək.”  (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

 

2. GÖZƏL OLMASI

Hz. İmam Hüseyn (ə.s)-ın belə buyurduğu rəvayət olunur: Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə xalq onu tanımayacaqdır. Çünki o (HZ. MEHDİ (Ə.S)) xalqa gözəl simalı biri kimi gələcəkdir…”  (Ikd-üd Dürer, s. 41)

 

Üzü parlayan ulduz kimi nurludur.”  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22)

 232tt5

3. BURNU GÖZƏLDİR

Onun alnı geniş, burnu isə incə olacaq.  (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cild, sf. 365)

“O, geniş alınlı, kiçik burunlu…”  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri)

 

4. ALNI AÇIQ VƏ GENİŞDİR

“Mehdi məndəndir… AÇIQ (GENİŞ) ALINLIDIR.”  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)… ardı...