subay

Mehdinin bir əlaməti də subay olmasıdır

Məsudu belə nəql edir: “Əli ibn Həzmə, ibn Sirac və ibn Əbi Səid, bir ara İmam Rza (ə.s)-ın hüzuruna çatanda Əli ibn Həzmə imama belə ifadə etdi: “Ey Rəsulullahın oğlu, biz siz (Əhli-beyt imamlarından) belə nəql etmişlər ki; HƏR İMAM ÖLÜMÜNDƏN ƏVVƏL MÜTLƏQ ÖVLADINI GÖRƏR. (Görəsən bu doğrudurmu?) İmam (ə.s) cavabında belə buyurdu: “Bunu da hədisə əlavə etdinizmi “QAİM (HZ. MEHDİ) İSTİSNA?” (İsbât-ül Vasiye (Mes’udî), səh. 201)

A0073İnsanlara hz. Mehdini tanıdacaq əlamətlərdən biri də hz. Mehdinin subay qalması və uşaq sahibi olmamasıdır. Gəlişindən əvvəlki dövrdə qiyamətin yaxın olmasından, Axırzamanın şərtlərinin çətinliyindən və hz. Mehdinin İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim etmək üçün dünya səviyyəsində edəcəyi işlərin çoxluğu səbəbindən hz. Mehdi evlənməyəcəkdir.

Hz. İsa da Allahın Qatına yüksəldilmədən əvvəlki həyatında evlənməmişdi.

Bədiüzaman Səid Nursi də boynuna götürdüyü böyük vəzifələri və işlərin çoxluğu səbəbindən hz. Mehdinin vaxtının münasib olmayacağına diqqət çəkmişdir:

Əhli-imanı dəlalətdən mühafizə etmək (iman edənlərin doğru yoldan azmalarına maneə törətmək) və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeyi buraxmaqla, çox zaman tədqiqatı (araşdırma və doğrunu ortaya çıxarma) ilə məşğuliyyəti iktiza etdiyindən (çox zaman tələb edəcəyindən), HZ. MEHDİNİN o vəzifəsini şəxsən özü görməyə vaxt və hal icazə edə bilməz. Çünki xilafəti-Məhəmmədiyə (s.ə.v) cəhətindəki səltənəti (yəni… ardı...