Şüəra surəsi 68-78 78-83

Şüəra surəsi, 68-78, 78-83-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Hz. İbrahim Şüəra surəsində deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram. “Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Nəyə ibadət edirsiniz?” – demişdi. Onlar: “Bütlərə ibadət edir.” “Hal-hazırda da insanlar bütlərə tapınır. Məsələn Allaha istiqamətli bir üslubuna baxırıq; Allaha qarşı üslubu çox hörmətsiz, həyasız, tələsik, davakar bir üslub. Şeyxinə qarşı baxırıq, iki büklüm. “Siz çox daha yaxşı bilirsiniz” deyir. “Siz necə təqdir etsəniz əfəndim, təbii ki elədir” deyir, gözünü yerdən ayırmır. Əl pəncə divan, son dərəcə hörmətli. Amma Allahla danışmasını izah edir, necə danışacağını izah edir; son dərəcə həyasız, təcavüzkar və üst pərdədən. Nə olmuş? Şeyxini büt etmiş, şeyxini Allahdan daha üstün görür, haşa.

Buradan bütləşdirdiyini anlayırıq. “Onlar dedilər: “Biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik.”  O da insanı bütləşdirmiş, qarşısında bel büküb əyilir. Hətta ayə var, Cənabı Allah Quranda; “onlar, rahibləri və alimlərini tanrılar qəbul etdilər.” Nə deməkdir? Şeyxinin yaxud müəlliminin xurafat olaraq ona köçürdüklərini Allahın hökmü olaraq alır. Haşa, o adam, Allah adına vəhy verir ona guya, olmayan bir vəhyi vermiş olur, yalan söyləyir. “Hardan eşitdin?” deyirsən, “mən filan böyüyümdən, filan alimdən eşitdim” deyir. Onu özünə ilah qəbul etmiş. Ayədə də buna diqqət çəkilir. Bax, Allah “rahiblərini… ardı...