Şuəra surəsi 28-34

Şuəra surəsi 28-34-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: 28-ci ayə: Musa dedi: “Əgər anlayırsınızsa” , deyir Hz. Musa (ə.s). Demək ki, ağıl istifadə etmək çox əhəmiyyətlidir. Ağıl, dərin düşünmək çox əhəmiyyətlidir. “Bilin ki, O, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”

 

29-cu ayə: “(Firon) dedi ki: And olsun” bir də and içir. Onun da özünə xas, demək ki, küfrün də andı var, kafiranə and da var. Əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram!” Demək ki, Mehdilər həbsə girərlər. Demək ki, Mehdilərin qarşılaşacağı hadisələrdən biri də həbsdir. Hz. Yusuf (ə.s) necə həbsə atıldısa, Hz. Musa (ə.s)-ı da o dövrün dəccalı, həbsə atmaqla təhdid edir. Rəvayətlərdə də, Mehdi (ə.s)-ın həbsə girəcəyi bildirilir. Qaim, ləqəbi də oradan gəlir onsuz da, qeyb . İtən inşaAllah.

 

30-cu ayə: “Musa dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?” “Buna da baxmayaraq həbs edəcəksən?” deyir. “Açıq dəlil göstərsəm, isbat etsəm necə?” deyir.

 

31-ci ayə: “Firon dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”  Tək adamın yenə də burada belə bir psixopatın  demokratik yaxınlaşması da çox çaşdırıcıdır. Yəni, tarixin ən azğın psixopatı amma  yaxınlaşır. Əsrimizin fironlarında bu  demokratiya yoxdur. Bu fironun demokratlığını göstərmirlər. Bax,… ardı...