Şuəra surəsi 27-50

Şuəra surəsi, 27-50-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: 27: “Firon dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!” Fikrincə haşa hörmətdən salmağa çalışır baş edə bilməyincə. Deməli, orada İsrail oğullarından da bir birlik var, izdiham var ki, onlara xitab edir. Çünki öz adamları olsa elə deməz. “Sözsüz ki, dəlidir!” Demək ki, Mehdilərə, Peyğəmbərlərə dəli deyilməsi küfr əhlinin bir xüsusiyyətidir. 28: “Musa dedi: “Əgər anlayırsınızsa” bütün məsələ ağılı işlətməkdir. Ağlını yaxşı işlətmədiklərini söyləyir. “Bilin ki, O, şərqin, qərbin və bunların arasında olan hər şeyin Rəbbidir!” Onlar şərqin Rəbbi, qərbin Rəbbi deyə ayırmışlar. Təfərrüat da verir “hər şeyin Rəbbidir” -deyir. Amma ağlınızı işlədə bilirsinizsə deyir. “Firon dedi: “And olsun,”” andla danışır, “məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram!”

Bu ana qədər Dəccaliyyət həmişə müsəlmanları həbslə qorxutmuşdur. 30: “Musa dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?”” Məsələn, Darvinizmə, materializmə qarşı dəlil qoyuruq. Adam, səni məktəbə qoymayacağıq, cibinə müsəllət olacağam deyir. Bax nə deyir? “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?” Açıq-aşkar dəlil gətirsəm necə? 31: “Firon dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”” Gətir dəlili görüm deyir. Demokratik davranır adam. İndikilər icazə vermirlər, deyilmi? 32: “Musa əsasını yerə atınca”. Deməli əsa mühüm bir dəlildir.

Əsa İslamda əhəmiyyətli dəlil mahiyyətini həmişə mühafizə etmişdir.… ardı...