Son günlər

Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərinin sanki “təsbeh dənələri kimi” ard-arda meydana gələcəyini, bu inkişafın da hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyinin xəbərçisi olacağını açıq bir şəkildə bildirmişdir:

 

Allah rəsulu səllallahu əleyhi və səlləm buyurdu:

“… Köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.” (Ebû Hureyre radıyallahu anh., Tirmizî)

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək meydana gəlir. Bir sıradakı muncuqların ard-arda qopması kimi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

Həqiqətən də, hicri 1400-cü ilin başlaması ilə birlikdə bəhsi keçən əlamətlər” bir sıradakı muncuqlar kimi” ard-arda zühur etməyə başlamış və dövrümüzə qədərki 30 illik müddət daxilində  demək olar ki, hamısı yaşanmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərindən biri də zəlzələlərin sıx olaraq baş verməsidir.

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə qiyamət qopmayacaq. zəlzələlər çoxalacaq. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Qiyamətdən əvvəl iki böyük hadisə vardır və sonra da zəlzələli illər. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Sığınacaq evlər, sizi daşıyacaq heyvanlar tapa bilməyəcəyiniz günlər yaxınlaşmışdır. Çünki evlərinizi zəlzələlər yıxacaq. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Anlaşılmazlıqlar və tez-tez zəlzələlər baş verəcək. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

 

Çində 9 iyul 2009-cu il tarixində yaşanan 6 ballıq zəlzələ də bir Axırzaman əlamətidir. 300 adamın yaralandığı, təxminən 10.000 binanın zərər gördüyü bu təbii fəlakətin Peyğəmbərimizin 1400… ardı...

 

Son günlərdə artan yağışlar Axırzamanın bir əlamətidir

Tez-tez yağan yağışlar səbəbiylə sel fəlakətlərinin artması qiyamətdən öncə yaşanacaq Axırzamanın işarələrindən biridir. Keçdiyimiz günlərdə dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn sel fəlakəti xəbərləri də yaşadığımız dövrün Axırzaman olduğunu təsdiq edən xüsusiyyətdir.

 

Peyğəmbər (s.ə.v), bundan 1400 il öncə hal-hazırda yaşadığımız Axırzamanda artan yağıntıların ciddi fəlakətlərə səbəb olacağını hədislərində bildirmişdir:

 

Göydən şiddətli yağış yağıb daş binalar istisna olmaqla, bütün kərpic evlər yıxılmadıqca qiyamət qopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291, hadis no. 7554)  

Heç bir ev və daxmadan yan keçməyən şiddətli yağış yağana qədər qiyamət qopmaz. (Kıyamet Alametleri, səh. 253)

sel

 

Tarixin heç bir dövründə olmadığı qədər çox sayda fəlakət xəbərini hər gün televiziyalarda izləyir, qəzetlərdə oxuyuruq. Təbii fəlakətlərin son illərdə həm sayı, həm də həcmi artdığı statistik bir həqiqətdir. Yaşadığımız əsrdə baş verən təbii fəlakətlər dünyanın bir çox ölkəsində milyonlarla insana təsir etmiş və hesablana bilməyəcək böyüklükdə maddi ziyana gətirib çıxarmışdır. Son illərdə sel nəticəsində baş verən itkiləri araşdırsaq, Axırzamanın əhəmiyyətli işarələrindən birinin reallaşmaqda olduğunu çox aydın şəkildə görə bilərik.

 2008-ci ildə Hindistanda iyun ilə sentyabr aylarındakı yağıntılar səbəbindən yaranan sel fəlakətində mindən çox adam öldü.

 Pakistanda son günlərdəki şiddətli yağışların gətirib çıxardığı sellərdə 32 adam həyatını itirdi.

… ardı...