şikayət

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:

“Qaim, (qiyam edəcək olan Mehdi) mənim övladlarımdandır. Adı mənim adım, ləqəbi mənim ləqəbim, xasiyyəti mənim xasiyyətim və davranışları da mənim davranışlarım olacaq. İnsanları mənim dinimə çağıracaq, Allahın kitabına dəvət edəcək. Ona itaət edən mənə itaət etmiş olar, ona üsyan edən mənə üsyan etmiş olar. Zühurundan əvvəl onu inkar edən məni inkar etmişdir, onu təkzib edən (yalanlayan) məni təkzib etmişdir, onu təsdiq edən, məni təsdiq etmişdir. Onu (hz. Mehdini) təkzib edənləri (yalanlayanları), onun (hz. Mehdinin) haqqındakı sözlərimi inkar edənləri və ümmətimi yoldan çıxaranları Allah nəzdində şikayət edəcəyəm. Zalımlar yaxında işlərinin nəticəsini görəcəklər.”  (Biharul-Ənvar, c. 51, s. 73)

Peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurmuşdur: Övladlarımdan olan Mehdini inkar edən məni inkar etmişdir.”  (Biharul-Ənvar, c. 51, s. 73)

ceylan6