saxtakar

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 116-cı ayədə “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən: “Bu halaldır, o haramdır!”—deməyin”. Bu saxtakar hocaların dediyi kimi, durduq yerə bu haramdır, bunu seyr etməyin, bunu etməyin… Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz”—deyir. Quranda açıq bir hökm yox ikən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə bir bəyanı yox ikən, elə deyilmi? Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar”—deyir. Bax, “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən”, yəni demək ki, dili yalana vərdiş etmiş saxtakarlar var. Gecə-gündüz yalan danışır. Adın nə desən, yalan deyər yəni. Sağa dönür yalan, sola dönür yalan. Klassik saxtakar. Din adamlarından belə tiplərlə qarşılaşırıq, elə deyilmi? Bax Allah onun üçün deyir ki; “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən: “Bu halaldır, o haramdır!”—deməyin”. Öz-özünüzə fətva çıxarmayın deyir Allah. Yalan uydurmayın, çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz”—deyir. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar”—deyir.

 

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Nisa surəsi 139; “Onlar, möminləri buraxıb kafirləri dostluq (vəlilər) edirlər. “Qüvvət və qüruru (izzəti)” onların yanındamı axtarırlar? Şübhəsiz, “bütün qüvvət və qürur”, Allahındır.” Bəzi saxtakar din alimlərini görürük, qatı din düşmənlərini, belə alçaq və pislik olduğu hər kəs tərəfindən bilinən, pis adamlarla baxırsan dostluq edirlər. Onlarla iç-içədirlər. Onların himayəsindədirlər. Ayə onlara, bu adamlara diqqət çəkir. “O, sizə Kitabda “Allahın ayələrinin inkar edildiyini” Quran ayələrinin inkar edildiyini, “və onlara lağ edildiyini eşitdiyinizdə, onlar bir başqa sözə keçənə qədər, onlarla oturmayın, yoxsa, siz də onlar kimi olarsınız deyə endirdi.” Adama baxırsan, dinlə, lağ edir.

O biri axmaq da ağızıaçıq, onların dişini ağartmasını seyr edir, lağ etməsini seyr edir və onlara ortaq olur, onlara mühit hazırlayır, onlara lağ etmələri üçün, əylənmələri üçün mövzu verirlər. Baxın, ayədə necə vurğulayır  Allah; “”Onlar möminləri buraxıb kafirlərlə dostluq (vəlilər) edərlər.” Möminə pis sözlər deyir, mürtədliklə ittiham edir, amma qatı  kafirlərlə dostluq edir. “Onları vəli  edərlər” deyir. “Qüvvət və qüruru (izzəti) onların yanındamı axtarırlar?” Adamın ətrafı var, güclü xeyli ətrafa hakim adamdır, ona tərəf olsa, ona yaltaqlansa, təsirli olacağını düşünür. “Şübhəsiz, bütün qüvvət və qürur, Allahındır” deyir Allah. 140; “O, sizə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində yalançı, inkarçılar ona qarşı mübarizə aparacaqlar

Mufazzal ibn Ömər, imam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq (r.ə)-ın belə buyurduğunu bildirdi: “…VƏ XALQIN ƏN ƏDƏBSİZLƏRİ OLDUĞU ZAMANDA, ZÜHUR BAŞ VERƏCƏK (HZ. MEHDİ (Ə.S.) ORTAYA ÇİXACAQ). ” (Gaybet-i Nümani, səh. 187)

 

Hz. Mehdi (ə.s) axırzamanda darvinizmin, kommunizmin, materializmin və ateizmin yəni başqa sözlə desək, dəccaliyyətin insanlar və cəmiyyətlər üzərində ən şiddətli təxribat apardığı bir dövrdə zühur edəcək. Dəccaliyyət insanların Allahdan, iman etməkdən uzaqlaşmalarına, bir çox ölkədə dindarların cəmiyyət içində yadlaşmasına, din əxlaqının yaşanmasının və izah edilməsinin günah kimi qəbul edilməsinə səbəb olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in digər hədislərində də xəbər verdiyi kimi, müsəlmanları sanki əsir götürəcək, Quran əxlaqının yaşanmasına mane olacaq. Dəccaliyyətin bu təzyiqi və zülmü indiki vaxtda açıq bir şəkildə görünür. Dünyanın bir çox ölkəsində müsəlmanlar yalnız dinlərinə görə təzyiq altına alınırlar, ibadətlərini istədikləri kimi yerinə yetirə bilmirlər.

Dinlərini azad şəkildə yaşamalarına mane törədilir, inanclı, iman sahibi insanların bir-birləriylə görüşmələri, söhbət etmələri belə az qala cinayət kimi qarşılanır. Kainatı və içindəkiləri yəni Allahın yaratdığı həqiqəti, heç bir elmi məlumat və dəlilə söykənmədən inkar edilir, bütün varlığın guya kor təsadüflərin bir nəticəsi olduğu kimi ağıl və elmdən kənar bir nəzəriyyə olan təkamül nəzəriyyəsi insanlara zorla qəbul etdirilməyə… ardı...