salamlamaq

Hz. Mehdi ”Əssalamu əleykə ya bəqiyyətullah” şəklində salamlanılacaq

Kafi əsərindən:

Biri Əbu Abdullahdan (Cəfər Sadiq aleyhissalam) əl-Qaimin (Mehdi əleyhissalam) imratulmuminin (möminlərin nüfuzu) adıyla salamlanıbsalamlanmayacağını soruşdu.

Buyurdu ki:

“Xeyr! Bu Allahın əmirülmömininə verdiyi elə bir addır ki, ondan əvvəl və sonra başqa heç kəs bu adla adlandırılmamışdır.”

“Allaha fəda olum, bəs onu necə salamlayacayıq?”- dedim.

Əssalamu əleykə ya Bəqiyyətullah (Salam olsun sənə ey Allahın baqisi)”- şəklində dedi və ardından bu ayəni oxudu.

 

serit gul

 

Kitabül-Qeybəyə alınan bir hədisdə əl-Qaimin (Mehdi əleyhissalam) belə buyuracağı nəql edilir: “Mən yer üzündəki Bəqiyyətullaham. (Mən Allahın yer üzündəki baqisiyəm.)”

 

serit gul

 

Digər bir xəbərdə Mehdi əleyhissalamın zühur etdiyi zaman söylənilən ay… ardı...