Saffat surəsi 154 162 171 177 181-182

Saffat surəsi 154, 162, 171, 177, 181-182-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Quranda mehdiyyətin necə hakim olduğunu göstərmək istəyirəm. Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Haraya baxsaq mehdiyyətdir. Saffat surəsi, 154-cü ayədən başlayım. “Sizə nə olmuşdur, necə mühakimə yürüdürsünüz? Heç öyüd alıb düşünmürsünüz?”. Biz də darvinistlərə “Sizə nə olub, necə hökm verirsiniz?” deyirik. Ayə nə deyir? “Heç öyüd alıb düşünmürsünüz? Yoxsa sizin açıq-aşkar bir dəlilinizmi var?”.

“Dəlilinizi gətirin” deyirik, “qalıq varsa, zülallarla əlaqədar dəlil varsa, gətirin” deyirik. Ayə nə deyir? “Yoxsa sizin açıq-aşkar bir dəlilinizmi var? Əgər doğru söyləyirsinizsə elə isə gətirin kitabınızı. Onunla (Allahla) cinlər arasında bir qohumluq əlaqəsi icad etdilər. Həqiqətən, cinlər onların (bu sözü deyənlərin qiyamət günü Cəhənnəmə) gətiriləcəyini bilirlər”. Yəni cinlər də onların bəlanın içinə girəcəyini bilir, deyir. “Allah (müşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən təmamilə uzaqdır”. Yəni darvinistlər “Allah yoxdur, təsadüfən olduq” deyirlər. “Allahın müslis (mömin) bəndələri isə istisnadır”. Bu da mehdiyyətə işarə edir. “Nə siz, nə də ibadət etdikləriniz. Heç kəsi tovlayıb yoldan çıxara bilməzsiniz”.

Artıq darvinistlər kimisə fitnəyə sövq edə bilmirlər. “And olsun, (peyğəmbər olaraq) göndərilən qullarımıza (bu) sözümüz keçmişdir”. Yəni Mehdi olaraq göndərilən qullarımıza bu sözümüz keçmişdir.“Onlar mütləq qalib gələcəklər”. Mehdiyyət nədir? Dünyaya hakim olacaq, kömək və zəfər xüsusiyyətləri olacaq, inşaAllah. Əbcədi 1994-cü… ardı...