Sad surəsi 30-35

Adnan Oktarın 25 dekabr 2010 Kahramanmaraş Aksu tv və Qaziantəp Olay tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, Sad surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz Davuda Süleymanı hədiyyə etdik”. Allah onu bir nemət olaraq verir, Süleyman (ə.s)-ı.”O, nə gözəl qul idi. Çünki o, (daim Allaha) yönəlib-dönən biriydi.” Dövrünün Mehdi (ə.s)-dır hz. Süleyman (ə.s). Ki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir,  “hz. Zülqərneyn (ə.s) və Süleyman (ə.s) kimi övladlarımdan Mehdi (ə.s) dünyaya hakim olacaq” deyir. “Ona axşama yaxın” bax, çox mənalıdır, “axşama yaxın” sonra bunun hikmətini açıqlayarıq, inşaAllah. “Bir ayağını dırnağı üstünə qoyan, o biri üç ayağıyla torpağı qazan,  atlar təqdim edilmişdi. O da demişdi ki: “Həqiqətən, mən, mal (və ya at) sevgisini Rəbbimi zikr etməkdən ötəri seçdim”. Allah üçün sevirəm bitkiləri, heyvanları, malı, sarayları, hamısından çox insanları. Müdhiş bir qadın sevgisi vardır hz.Süleyman (ə.s)-da bilirsiniz. “Həqiqətən, mən mal sevgisini Rəbbimi zikr etməkdən ötəri seçdim”. Sonunda bu atlar (qaçdılar və toz) pərdəsinin arxasında gizləndilər. “Onları mənə geri gətirin” (dedi).” Baxın, heyvan sevgisini Allah burada vurğulayır. “Sonra (onların) qıçlarını və boyunlarını oxşamağa başladı”. Baxmaqla gözü doymadığı üçün toxunmaq istəyir, toxunduqda ruhu rahatlayır. Qıçlarını oxşadığında, boynunu oxşadığında atların rahatlayır. “And olsun, Biz Süleymanı sınadıq, taxtının üstündə bir cəsəd buraxdıq. Sonra (köhnə vəziyyətinə) döndü”. Sonra bunu yenə açıqlayarıq,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 25 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Sad surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bismillah, Sad surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik”. Allah onu, Süleyman (ə.s)-ı bir nemət olaraq verir. “O necə də gözəl qul idi! Daima Allaha üz tutardı”. Hz. Süleyman (ə.s), yaşadığı dövrün Mehdisidir. Belə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Hz. Zülqərneyn (ə.s) və Süleyman (ə.s) kimi, övladlarımdan olan Mehdi (ə.s) da dünyaya hakim olacaq” deyir. “Hanı ona axşama yaxın”, bax, çox mənalıdır, “axşama yaxın”, bunun hikmətini sonra izah edərik inşaAllah. “Üç ayağı üstündə durub bir ayağının dırnağını yerə vuran, qarabəniz atlar göstərildi. Süleyman dedi: “Mən, nemətə (yaxud ata) olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum”. Bitkiləri, heyvanları, mal-dövləti, sarayları, ən əsası da insanları Allah üçün sevirəm. Bildiyiniz kimi hz. Süleyman (ə.s)-da heyrətamiz bir qadın sevgisi vardı. “Mən, nemətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Sonunda atlar (qaçdılar və toz) pərdəsinin arxasına gizləndilər. Süleyman: “Onları yanıma qaytarın!” dedi”. Baxın Allah burada heyvan sevgisini vurğulayır. “Sonra (onların) qıçlarını və boyunlarını sığallamağa başladı”. Gözü baxmaqla doymadığı üçün toxunmaq istəyir, toxunduğunda ruhuna rahatlıq gəlir. Atların qıçlarını və boyunlarını sığalladığında rahatlıq tapır. “Biz Süleymanı sınağa çəkib taxtının üstünə cansız bir… ardı...