saç

ADNAN OKTARIN KOCAELİ TV VƏ ABA TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (8 YANVAR 2011)

 

ADNAN OKTAR: Taha surəsi, 90-cı  ayə, şeytandan Allah sığınıram; “And olsun, Harun bundan əvvəl onlara: “Ey qövmüm, həqiqətən siz bununla fitnəyə salındınız (sınandınız)” Harun (ə.s) deyir. “Sizin əsil Rəbbiniz Rəhman (olan Allah)dır; bu halda mənə uyun və əmrimə itaət edin” demişdi. Demişlərdi ki: “Musa bizə geri gələnə qədər ona (buzov) qarşı əyilməkdən qəti olaraq ayrılmayacağıq.”” Yəni belə qlobal inanclar, qlobal xurafatçı inanclar, insanların meydana gətirdiyi inanclar, “biz bunlara bağlı olacağıq” deyirlər. Bax, hz. Musa (ə.s) qardaşına deyir ki ; “”Niyə mənə itaət etmədin, əmrimə qarşı gəldin?” “Dedi ki: “Ey anamın oğlu, saqqalımı və saçımı tutub-yolma.”” Buradan anlayırıq ki, Harun (ə.s)-ın saqqalı və saçı uzun idi. Saqqallı və uzun saçlı olduğu aydın olur. “Mən, sənin: “İsrailoğulları arasında ayrılıq çıxardın” bax; “İsrailoğulları arasında ayrılıq çıxardın,” İsrailoğulları nədir? O zamanın müsəlmanlarıdır. Bax, ayrılıq çıxarmasına qarşı nə qədər diqqətlidir, görürsənmi? “”Sözümə əhəmiyyət vermədin” deməyindən qorxdum.” Dedi ki: “Sənin məqsədin nədir, ey Samiri?” “Dedi ki: “Mən onların görmədiklərini gördüm.”” Bax, təkəbbürlük edir. müsəlmanların görmədiklərini gördüm deyir. “Beləcə, elçinin izindən bir ovuc götürüb atdım; beləliklə, mənə bunu nəfsim xoş (bir şey) göstərdi.” Yəni Allahın hökmünü dəyişdirir. “Dedi ki: “Çıx get,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın saçlarının gözəlliyi diqqəti cəlb edəcək

Əhli-sünnənin məşhur alimlərindən biri Əhməd ibn Sinan Kirmani Dəməşqi 1019-cu ildə, “Əhbar-ud Duvəl” adlı kitabda belə yazır: “…O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), ORTA BOYLU, GÖZƏL ÜZLÜ, GÖZƏL SAÇLIDIR…” (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 nəşri)

 

Əbdülməlik İsamı 1111-ci ildə, Məkkədə məskunlaşan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Simt-ul Nucum-il Avali” kimi tanınan dörd cildlik tarix kitabında belə yazır: “… O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) MÜLAYİM, GÖZƏL ÜZLÜ, GÖZƏL SAÇLI, İNCƏ BURUNLU VƏ İRİ SİMALI BİR GƏNCDİR.”

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)

(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157) 

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın “gözəl üzlü və gözəl saçlı” olacağı bildirilmişdir.Həmçinin, “iri simalı” ifadəsiylə də, digər hədislərdə “geniş alınlı” olduğu bildirilən hz. Mehdi (ə.s)-ın başının da, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in mübarək başı kimi böyük olacağı aydın olur.R0303

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında saçı təraşlı bəzi saxta alimlər ortaya çıxacaqdır

Hz. Əli (r.ə) –dən: “AXIRZAMANDA ELƏ BİR QÖVM MEYDANA ÇIXACAQDIR Kİ, QURAN OXUYACAQLAR,  LAKİN BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA  KEÇMƏYƏCƏKDİR. DİNDƏN, OXUN YAYDAN ÇIXMASI KİMİ ÇIXACAQDIRLAR. ONLARLA MÜBARİZƏ ETMƏK HƏR BİR MÜSƏLMAN ÜÇÜN BİR HAQDIR, GÖRÜNÜŞCƏ SAÇLARI TƏRAŞLIDIR.“ 

(Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, sf. 142)

0160Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s) zamanında, yəni Axırzamanda yaşayacaq bəzi saxta din alimlərinə diqqət çəkmişdir. Bəhs olunan hədislərdən biri də, hz. Əli (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Bu hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), bəhs edilən kəslərin ərəbcəni nizamlı və şəddəli danışmaları, Quranı təcvidli (gözəl) oxumaları ilə öyünən, ancaq dinin hökmlərini tətbiqə, Quranın ayələrini düzgün başa düşüb yaşamağa gəldiyində bu mövzuda son dərəcə səmimiyyətsiz bir yol mənimsəyən kəslər olduqlarını ifadə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu kəslərin vəziyyətlərini “… Quranı oxuyacaqlar lakin boğazlarından aşağıya enməyəcəkdir…”  şəklində ifadə etmişdir. Sözü gedən saxta din alimləri etdikləri işlər və söylədikləri sözlərlə fərq etmədən Quranın haqq yolundan tamamilə çıxacaqdırlar. Bu kəslər İslamın hakimiyyətindən bəhs edə bilməyəcəklər, müsəlmanların şövqlərini, səylərini qırma məqsədində olacaqdırlar. Səmimi müsəlmanlara xas Allahdan ümidvar olan və təslimiyyətli ruhdan uzaqlaşacaqlar və hadisələrə cahiliyyə insanına aid səthi bir gözlə baxacaqlar. Söylədikləri sözlər Quranla, İslam… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhabələrin saçlarını uzatdıqlarına dair bəzi hədisləri

(Sünen’i Neseî, Cild 7-8, Hadîs No: 5030) “Bera (rədiyallahu ənh)-dən; Rəsulullah (Səlləllahu əleyhi vəsəlləm)-ə qədər gözəl kimsə görmədim. Qırmızı jiletini geyinmiş, saçları çiyinlərinə çatırdı.” (Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3635.)

 53

(Kütüb-i Sitte, Cild 7, Hadîs No: 2122)  “…Əbu Katadə (rədiyallahu ənh) izah edir: – “Ey Allahın Elçisi! dedim. Mənim çiyinlərimə qədər tökülən (gur) saçlarım var, darayıb tənzimləyimmi? Bəli! dedi. Ona qulluq et (saçlarına fikir ver). Ravi deyir ki: “Əbu Katadə “Bəli ona (saçlarına) qulluq et! Sözünə görə, gündə iki dəfə qulluq edər və saçlarını yağlayardı.”

                                   53                                           

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3631)“(Əbu Talibin qızı) Ümmü Hanı (rədiyallahu ənh) belə demişdir: – “Rəsulullah… ardı...