səslənmək

Hz. Mehdi (ə.s) insanlara öz məkanından səslənəcək

Qaim (hz. Mehdi (ə.s)) çıxdığında, insanların imamlarıyla aralarında bir vasitəçi olmayacaq.  O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ONLARA (DÜNYAYA) ÖZ MƏKANINDAN SƏSLƏNƏCƏK, ONLAR DA  SÖHBƏTLƏRİNİ, DANIŞMAĞINI DİNLƏYƏCƏK, HƏTTA ONU GÖRƏCƏKLƏR.                                    

Hz. Mehdi (ə.s)-ın öz məkanından, yəni olduğu yerdən insanlarla danışması və insanların da hz. Mehdi (ə.s)-ı öz olduqları  yerdən görməsi və eşitməsi televiziya vasitəsilə olacaq.

107