şərhlər

Adnan Oktarın 7 Fevral 2011 Adıyaman Asu tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, hz. Musa (ə.s) ilə əlaqədar İbrahim surəsindəki şərhlər gəlir. “Musa demişdi ki:” şeytandan Allaha sığınıram: “Əgər siz və yer üzündəkilərin hamısı inkar etsəniz belə”— hamınız Darvinist-materialist olsanız belə”, şübhəsiz, Allah heç bir şeyə möhtac deyil, təriflənmişdir” deyir. “Rəsulları dedi ki: “Allah haqqındamı şübhə (edirsiniz)? O, göyləri və yeri yaradandır; O, sizi, günahlarınızı bağışlamaq üçün dəvət edir və sizi bəlli bir müddətə qədər təxirə salır”. Dedilər ki: “Siz bənzərimiz olan bir bəşərdən başqası deyilsiniz. Siz bizi, atalarımızın tapındıqlarından çevirib”, yəni darvinist-materialist düşüncədən çevirib” maneə olmaq istəyirsiniz, elə isə bizə açıq-aşkar bir dəlil gətirin”. Bax biz də dəlili gətiririk. Həm Qurandan, həm paleontologiyadan, həm elmdən dəlil gətiririk.

İbrahim surəsi davam edir; “Peyğəmbərlər” Mehdilər “Fəth istədilər, (sonunda) hər  inadçı”, yəni Allahın dininə müqavimət göstərən materialistlər, inadçılar ”  yox oldu” deyir. 1993 verir Quran ayəsinin əbcədi.  Allah yenə 14-cü ayədə davam edir; “Və onlardan sonra sizi o ərzə mütləq yerləşdirəcəyik”. Dünyaya hakim edəcəyik. “Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanlar və təhdidimdən çəkinənlərə aiddir”. Mehdi (ə.s) və camaatının imtiyazı, inşaAllah. “”Şübhəsiz Biz, zülm edənləri həlak edəcəyik.” Təsirsiz hala gətirəcəyik deyir Allah. “Görmədinmi ki, Allah necə bir nümunə vermişdir: Gözəl bir söz, gözəl bir ağac kimidir ki, onun kökü sabit, budağı isə göydədir” deyir Allah.

quran3

 

Hörmətli Adnan Oktarın 14 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən əbcədi Axırzamana işarə edən ayələrin təfsiri ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah Allah, ayəyə bir bax. Fəth surəsi, 10-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah: “Şübhəsiz” deyir, “sənə beyət edənlər”, yəni bağlananlar, İnşaAllah biz hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edəcəyik. Rəsulullah (s.ə.v)-ə beyət edilmişdi, hz. Mehdi (ə.s)-a da beyət edəcəyik. “Sənə beyət edənlər Allaha beyət etmiş olurlar”. Əbcədi 2025-ci ildir. Bir dənə tarixi verir, bu da 2025-ci ildir. Bu möcüzədir. Axırzamanla əlaqədar, hakimiyyətlə əlaqədar bütün ayələr tək bir tarix ətrafında cəmləşir, maşaAllah.

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Şeytandan Allaha sığınıram. Fəth surəsi, 1-ci ayə. “Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik”. 1913-cü il Çanaqqala zəfərinə yaxın bir tarixdir maşaAllah. Çanaqqalada aslanlarımızın, mərd cavan oğlanlarımızın, əfələrimizin (Qərbi Anadoluda kənd igidlərinə verilən ad) qanı sel kimi axdı. “Çanaqqala keçilməz” dedilər. Fəth surəsinin birinci ayəsi yalnız bir tarixi verir ki, bu da 1913-cü ildir. Çanaqqala zəfəri. Təxminən 1913-1915-ci illəri verir. Oyunlar o dövrdə başladı, 1913-cü ildə başladı. 1915-ci ildə də Çanaqqala döyüşü baş verdi, inşaAllah.

“Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni düz… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü il tarixli söhbətindən Axırzamana işarə edən ayələr ilə əlaqədar şərhləri

ADNAN OKTAR: Yunis surəsi, 55.

GÜLŞAH XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbərin olsun; şübhəsiz ki, Allahın vədi haqdır; ancaq onların çoxu bunu bilmir.”

ADNAN OKTAR: Allahın vədi haqdır, insanların çoxu bunu bilmir. Əbcədi neçədir? 2025. Bir tarix var; 2025. “Göydə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır.” Hz. İsa (ə.s) da, hz. Mehdi (ə.s) da Allahındır. “Xəbərin olsun” deyir Allah, xəbərdar edir, “şübhəsiz Allahın vədi haqdır.” Nəyi vəd etdi? Hz. Mehdi (ə.s)-ı, haqdır deyir Allah, hz. İsa Məsih (ə.s) haqdır, Dabbətül ərz çıxacaq, haqdır.

Yunis surəsi, 62

EBRU XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Xəbəriniz olsun; Allahın vəliləri, onlar üçün qorxu yoxdur, qəmli də olmayacaqlar.”

ADNAN OKTAR: “Onlar üçün” Allahın vəliləri üçün “qorxu yoxdur” deyir. Hz. Mehdi (ə.s) üçün qorxu varmı? Yoxdur. Qəmli olurmu? Olmur. Hz. İsa Məsih (ə.s) üçün varmı? Yoxdur. Qəmli olacaqmı? Olmayacaq. Əbcəd neçədir? 1993. Mehdiyyətin ən çətin dövrləridir. Allah deyir ki; “Onlar üçün qorxu yoxdur.” 1993-cü ildə demək ki, bir hücum var mehdiyyətə. “Qəmli olmayacaqlar” deyir Allah, heç bir şey olmayacaq” deyir. Kim bilir, 1993-cü ildə nələr oldu. Baxın, qorxu da olmayacaq, qəmli də olmayacaqlar… ardı...

 

Bədiüzzaman Səid Nursinin mütəşabih ayə və hədislərlə əlaqədar şərhləri

Bədiüzzaman Səid Nursi, ayələrdəki mütəşabih mənaları ağacın yerin altındakı görünməyən köklərinə bənzədir və bu şərhlərin sonsuz hikmət sahibi olan Rəbbimizin insanlara böyük bir lütfü olduğunu söyləyir:

Quranın ayələrinin bir-birinə bağlanmış dairələr şəklində genişlənən mənaları vardır. Bunlar bir-birini kəsən deyil, mərkəzləri eyni olan dairələrdir. Eynilə durğun bir hovuza atılan daşın ətrafında get-gedə genişlənən halqaların yaranması kimi. Məhz əsas məna səhih (açıq) məna olub, digərləri geniş mənalar daşıyan vəziyyətdədir.

Yaxud onlar ağacın genişlənən halqaları kimidirlər. Ağac nə qədər geniş gövdəli olsa, o qədər qiymətli olar. Bir ağaca çöldən baxdığımızda onun gövdəsini və budaqlarını görərik. Halbuki, dərində onun qalın kökləri, daha kənarda minlərlə kökcükləri vardır. Quran ayələrinin də səthi (görünüşə görə), dərinliyi, kökləri və kökcükləri vardır. (Məktubat, 502)

Ustadın da dediyi kimi Qurandakı və hədislərdəki bu üstüörtülü izahlar çox fərqli şəkillərdə açıqlana bilər, İslam alimləri tərəfindən şərh oluna bilər.

13

Bədiüzzaman Səid Nursinin ən çox əhəmiyyət verdiyi mövzulardan biri ayə və hədislərdəki oxşatmaların insanlara müxtəlif şəkillərdə açıqlanmasıdır. Risalə-i Nurda həm ayələr hərtərəfli təfsir edilər, həm də hədislər fərqli şəkillərdə açıqlanar. Hətta Ustad tək bir hədisi bəzən 15-20 fərqli mənalarda təfsir edər. Ustadın bu sözləri mütəşabih elmi üçün çox əhəmiyyətlidir:

… Lakin hədisin Quran kimi mütəşabihatı… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında saçı təraşlı bəzi saxta alimlər ortaya çıxacaqdır

Hz. Əli (r.ə) –dən: “AXIRZAMANDA ELƏ BİR QÖVM MEYDANA ÇIXACAQDIR Kİ, QURAN OXUYACAQLAR,  LAKİN BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA  KEÇMƏYƏCƏKDİR. DİNDƏN, OXUN YAYDAN ÇIXMASI KİMİ ÇIXACAQDIRLAR. ONLARLA MÜBARİZƏ ETMƏK HƏR BİR MÜSƏLMAN ÜÇÜN BİR HAQDIR, GÖRÜNÜŞCƏ SAÇLARI TƏRAŞLIDIR.“ 

(Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, sf. 142)

0160Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s) zamanında, yəni Axırzamanda yaşayacaq bəzi saxta din alimlərinə diqqət çəkmişdir. Bəhs olunan hədislərdən biri də, hz. Əli (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Bu hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), bəhs edilən kəslərin ərəbcəni nizamlı və şəddəli danışmaları, Quranı təcvidli (gözəl) oxumaları ilə öyünən, ancaq dinin hökmlərini tətbiqə, Quranın ayələrini düzgün başa düşüb yaşamağa gəldiyində bu mövzuda son dərəcə səmimiyyətsiz bir yol mənimsəyən kəslər olduqlarını ifadə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu kəslərin vəziyyətlərini “… Quranı oxuyacaqlar lakin boğazlarından aşağıya enməyəcəkdir…”  şəklində ifadə etmişdir. Sözü gedən saxta din alimləri etdikləri işlər və söylədikləri sözlərlə fərq etmədən Quranın haqq yolundan tamamilə çıxacaqdırlar. Bu kəslər İslamın hakimiyyətindən bəhs edə bilməyəcəklər, müsəlmanların şövqlərini, səylərini qırma məqsədində olacaqdırlar. Səmimi müsəlmanlara xas Allahdan ümidvar olan və təslimiyyətli ruhdan uzaqlaşacaqlar və hadisələrə cahiliyyə insanına aid səthi bir gözlə baxacaqlar. Söylədikləri sözlər Quranla, İslam… ardı...