şərhlər

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN HƏYATI HAQQINDA YENİ ŞƏRHLƏR

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Əli (ə.s)-ın yaşı az olmasına baxmayaraq, Yəmənə qazı hakim olaraq göndərdi, bilirsiniz. “Ya Rəsulullah, mən qazılıq edilməsini bilmirəm” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə çox şirin. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o böyük əlini -böyük ovuclu idi- sinəsinə qoyur, hz. Əli (ə.s)-ın, “Ya Rəbb bunun qəlbinə doğru şeyləri bildir, həmişə doğru söyləməyi nəsib et” deyir. Mükəmməl qazılıq edib ondan sonra, dərhal hökm verərmiş, heç tərəddüd etməzmiş.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Şübhəsiz Allah Təala inəyin otu yeyərkən ağzında o tərəf-bu tərəfə çevirdiyi kimi sözü ağzında o tərəf-bu tərəfə çevirərək lüğət parçalayan kişiləri sevməz” deyir. Var elə tiplər “əə” filan deyə danışırlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də isə üslub mükəmməldir. Tirmizidə var, Əbu Davudda var.

“Gözəl danışır dedirtmək üçün uzun-uzun danışanlar, sözünü bəyəndirmək üçün ağzını şişirdə-şişirdə söz deyənlər, çoxbilmişlik etmək üçün lüğət parçalayanlar isə, ən sevmədiyim və qiyamət günü mənə uzaq məsafədə olacaq şəxslərdir” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Heç xoşu gəlmir Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in. O qədər çox ki, elə ədəbiyyat danışanlar. Səmimi olmalarını istəyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Çox təəccüblüdür, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə  bir şey şərh etməsi.

MaşaAllah. O bütləri qırmaq üçün, yüksək Kəbənin içindəki bütləri, ora çatmaq üçün bir pillə lazım idi. Hz. Əli (ə.s) əyilir, “Ya Rəsulullah çıx belimə də, ordan siz çıxarsınız”… ardı...

 

Adnan Oktarın 27 mart 2010-cu il Qaziantep Olay TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: “Ona bu Quranı üstün, olduqca çətin bir güc sahibi olan Cəbrayıl öyrətmişdir”. Cəbrayıl (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üzərinə gəlib, belə sanki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i örtürdü. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhy gəldiyində, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dərin yuxunu xatırladan bir görüntü verirdi. Yəni dərin nəfəs alıb-verməyə başlayırdı və gözünü yumurdu. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üzərini səhabələr ipək ilə örtürdülər, vəhy gəldiyində və hamımız ağırlıq hiss edirik deyirdilər. Yəni Cəbrayıl (ə.s) gəldiyində müdhiş bir təzyiq meydana gəlir. Hətta dəvə üzərindəykən gəldiyində, dəvə çökür, heyvan təzyiqin təsiri ilə yerə oturur. “Ona bu Quranı üstün, olduqca çətin bir güc sahibi olan Cəbrayıl öyrətmişdir. Ki O, görünüşüylə təəccüblü bir gözəlliyə malikdir”. Yəni Cəbrayıl (ə.s) nəfəs kəsəcək şəkildə gözəldir. Yəni belə Cənnət əhli kimi, çox gözəldir. “Və dərhal doğruldu. O ən yüksək bir üfüqdə idi.

Sonra yaxınlaşdı” üfüqdə görünür, “sonra yaxınlaşdı, deyərkən yelləndi”. Cəbrayıl (ə.s) aşağı doğru enir . “Necə ki ikisi, arasındakı uzaqlıq iki yay qədər oldu və ya daha yaxınlaşdı”. Yaxşıca yaxınlaşdı deyir. Yəni üz-üzə artıq görüşürlər, Cəbrayıl (ə.s)-i, həqiqətən, görür. “Beləcə, Onun quluna vəhy etdiyini vəhy etdi”. Dəqiqliklə söyləyir, yəni görünüş olaraq görünüb danışır. “Onun gördüyünü könül yalanlamadı”, yəni Cəbrayıl (ə.s) olduğuna dair vicdani olaraq da tam qənaəti… ardı...

 

ADNAN OKTARIN HARUNYAHYA TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI

(4 AVQUST 2010)

ADNAN OKTAR: Bax, deyir ki Allah, Sad surəsi, 75. “(Allah) Dedi ki: “Ey İblis, iki əlimlə yaratdığıma səni səcdə etməkdən saxlayan nə idi? Təkəbbür etdinmi””, münafiqlərdə ortaq xəstəlik təkəbbürlənməkdir. Hamısına baxın, əcaib eqoistdirlər və ağıllarını çox bəyənərlər. Yəni ciddi mənada axmaqdırlar. Bir insan kafir olmaq istəyirsə kafir ola bilər, amma münafiq olması üçün manyak olması lazımdır. Münafiqlər manyakdırlar. Bax, “Təkəbbür etdinmi? Yoxsa yüksəkdə olanlardan mı oldun?”

Çünki, təkəbbür, nə qədər təkəbbürlü olmaq istəyir görürsənmi? Allahdan daha böyük olmaq istəyir. Münafiqin xüsusiyyəti budur, şeytanın da xüsusiyyəti budur. “Dedi ki: “Mən ondan daha xeyirliyəm”, həmişə münafiqlərin ortaq şeyi, mən daha yaxşı bilərəm, mən daha gözəl danışaram, mən daha xeyirliyəm, peyğəmbərdən doğruyam, Mehdi (ə.s)-dan daha doğru hərəkət  edərəm, hamısından daha yaxşıyam, deyərlər. “Mən ondan daha xeyirliyəm. Sən məni atəşdən yaratdın, onu isə palçıqdan yaratdın”. Tam münafiq axmaqlığı. Görürsənmi? Dəli sözü, yəni palçıq, palçığı yaradan da Allahdır, atəşi yaradan da Allahdır. Bunu düşünə bilməyəcək qədər axmaqdırlar.

“Və dedilər ki: Bu Quran, iki şəhərdən birinin böyük bir insanına endirilməli deyildimi?’“, bax yenə münafiq ağlı, mütləq ki, bir böyüklük olacaq, əzəmət olacaq. Onlar, statusa da çox əhəmiyyət verər münafiqlər. Professor olması, zəngin olması, iş adamı… ardı...

 

ADNAN OKTARIN A9 TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(14 APREL 2011; 00:30)

Furqan surəsi 7; “Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur (bu Mehdi (ə. s)-a nə olur)? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?“. “Başının üstündə mələk olsun” deyirlər.  “Mehdi (ə.s)-ın başının üzərində bir mələk olsun, görək” deyir. Müşriklər, kafirlər bunu söyləyir.

Furqan surəsi 30; “Və elçi”, o dövrün Mehdi (ə.s)-ı; “Dedi ki: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”. Bu eyni zamanda axırzamanda baş verəcək hadisədir. Hz. Mehdi (ə.s) dövrünə işarə edən bir ayədir, çox açıqdır. Quran ilk dəfə tərk edilmişdir. 1300 il Quran buraxılmamışdır, amma 1400-cü ildə İslam aləmində Quran tərk edilmişdir. Türk milləti də Quranın bayraqdarıdır, inşaAllah.

“Belə; Biz, hər peyğəmbərə” hər Mehdi (ə.s)-a, günahkarlardan bir düşmən” dəccal “etdik. Yol göstərici və yardımçı olaraq Rəbbin yetər”. Mütləq hər peyğəmbərin əksinə gedən bir dəccal olur. 31-ci ayə ona işarə edir, 25-ci ayə; “Göyün buludlarla parçalanacağı”, buludlar parça-parça açılır, kosmosu görəcəyik. Səmadakı o mavi təbəqə ayrılır, birbaşa kosmos görünür. “Və mələklərin   endiriləcəyi gün”, nə  zaman mələklər görülürmüş? Qiyamət günü. Allah; “qiyamətdə görünəcək” deyir. İmtahan qalxmış olur çünki.

sqr05eft0

“O gün, gerçək mülk,… ardı...

 

Adnan Oktarın 5 fevral 2011 Kahramanmaraş Aksu tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Səcdə surəsi və Əhzab surəsi. Əhzab surəsinin başlanğıcı, Səcdə surəsinin davamı. Şeytandan Allaha sığınıram. “Deyərlər ki: “Əgər doğru söyləyirsinizsə”, yəni əgər Mehdi (ə.s) gələcəksə, hz. İsa Məsih (ə.s) gələcəksə, İslam Birliyi, Türk-İslam Birliyi olacaqsa, “bu fəth nə zamanmış? Bizə zamanını bildirin” deyirlər, “madam belə bir fəth olacaqmış, madam belə hakimiyyət, belə bir güc ortaya çıxacaqmış, bir də vaxtını bildirin” deyirlər. Əbcədi tam 2041 tarixini verir, baxa bilərlər. Səcdə surəsi, 28. Təbii, mən axırzamana görə şərh edərək izah edirəm. Yoxsa Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanına işarə edir ayə. “De ki: “Fəth günü, inkar edənlərə (o gün) inanmaları bir fayda verməz və onlara bir müddət verilməz””. Onsuz da əzilir. Onsuz da hakimiyyət olur. Yəni onsuz da, müqavimət göstərəcək bir vəziyyəti yoxdur. Nə PKK-nın, nə itin  onsuz da müqavimət göstərəcək bir mövqeyi qalmayacaq. “Elə isə sən onlardan üz çevir və gözlə; həqiqətən, onlar da gözləməkdədirlər”. “Hər kəs gözləsin” deyir Allah. Elmi yaman, bəymi yaman görəcəyik, inşaAllah.

image