sənətkarlıq

Hz. Mehdi (ə.s) yüksək sənətkarlıq gücüylə dünyanı gözəlləşdirəcək və hər yerə Quran sevinci və estetik gözəllik hakim olacaq

“ALƏMDƏ VİRAN OLUNMUŞ BİR YER QALMAYACAQ VƏ HZ. MEHDİ (Ə.S) HƏR YERİ TƏMİR EDƏCƏK, ABADLAŞDIRACAQ (XOŞ VƏ ŞƏN) EDƏCƏK.” (Əl Mehdiyyil Mevud, 1-ci cild, səh. 264)

17if5