reallaşmış

Hz. Mehdi (ə.s)-ın bu əsrdə gəlməyəcəyini ya da daha sonra gələcəyini iddia edən bəzi kəslərin bu iddiaları, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in rəvayət etdiyi hədislərlə açıq bir şəkildə təkzib olunmuşdur. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir hədisdə:
“İnsanlar 1400-cü ilində hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında toplanacaqlar.”(Risalətul Hurucül Mehdi, səh. 108)  ifadəsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyi açıq bir şəkildə xəbər verilmişdir. Yenə, son 1000 ilin ən böyük İslam alimi ustad Səid Nursi külliyyatında hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini bildirmişdir:

 

“Gələcəkdəki dünyəviyyədə (dünyanın gələcəyində) 1400 il sonra gələcək bir həqiqəti əsrlərində yaxın zənn etmişdilər.” (Sözlər, səh. 318)

Həqiqətən də hicri 1400-cü ilin başlamasıyla birlikdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən bildirilən Axırzaman əlamətləri tək-tək və bir–birinin arxasınca reallaşmağa başlamışdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir çox hədis böyük islam alimi İmam Rəbbaninin məşhur əsəri “Məktubatı Rabbani”, əhli sünnə hədis ədəbiyyatında ən əhəmiyyətli altı kitabdan biri olan “Sünəni Əbu Davuda” iştirak etməkdə, bundan başqa Səid Nursi həzrətlərinin əsərlərindən olan “Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası və Şualarda” dəfələrlə və yenə Ustadın hicri 1327-ci ildə Şamda Əməvi Məscidində on min adama verdiyi xütbəsində (Hutbeyi Şamiyədə) hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə çıxacağı çox açıq bir şəkildə ifadə edilir.
(Bu mövzuyla əlaqədar digər məlumatlar üçün bax:… ardı...