Rad surəsi 1-3

Hörmətli Adnan Oktarın 25 avqust 2013 tarixli söhbətindən Rad surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Şeytandan Allaha sığınırıq. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. “Əlif, Lam, Mim, Rə. Bunlar Kitabın ayələridir. Və sənə Rəbbindən endirilən haqdır.” Quran haqdır. “Ancaq insanların çoxu iman etməzlər” deyir Allah. O zaman mübarizə nəyin üzərində olur? İnsanların iman etməsi üçün cəhd göstərmək. Çünki “iman etməzlər” deyir. “İnsanların çoxu iman etməzlər” ən böyük dərdi, ən böyük xəstəliyi söyləyir Allah, ən böyük hədəfi söyləyir. O zaman iman həqiqətləri, imanın güclənməsi üçün cəhd göstərmək lazımdır. Bizim etdiyimiz də odur.

“Allah Odur ki, göyləri dayaq olmadan yüksəltdi;” dərhal iman həqiqəti izah edir Allah, oradan baxın düşünün iman edin deyə, “onları görməkdəsiniz” deyir Allah, “görürsünüz” deyir. “Sonra ərşə ekvator etdi və günəş ilə aya boyun əydirdi.” Günəşə, aya baxır adam, son dərəcə normal qarşılayır. Halbuki, bir az düşünsə, böyük hadisələr, “hər biri adı qoyulmuş bir müddətə qədər axıb gedirlər.” Müəyyən bir müddət içərisində davamlı dönürlər ay və günəş. Allah ona diqqət çəkmiş. “Hər işi dəyişdirib quruluşlar, ayələri bir-bir açıqlayar” Allah bir-bir açıqlayar. “Ümid edilər ki, Rəbbinizə qovuşacağınıza” baxın, diqqət edin et, “dəqiq məlumatla inanarsınız” İman həqiqəti. Allahın istədiyi qəti məlumatla Hakkəl-yakin iman etmək.

“Ümid edilər ki” deyir,… ardı...