qürur

… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi ümməti təskin edən, müsəlmanların nizamı, dünyanın ahəngi və möminlərin qürurudur. O, (İmam Mehdi) Allahın qoyduğu həddləri hakim edib Allahın dinini müdafiə edər. Hikmət, gözəl öyüd və dəqiq  sübutlarla insanları Rəbbinin dininə dəvət edər.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

19