qurmaq

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Sən bizə həqiqəti mi gətirdin, yoxsa (bizimlə) oyun oynayanlardansan mı?” İbrahim (ə.s)-a deyirlər “Xeyr” dedi. Sizin Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir, onları Özü yaratmışdır və mən də buna şahidlik edənlərdənəm.” (Ənbiya surəsi, 55-56) Mən bundan əminəm deyir. “And olsun Allaha, sizlər arxanızı dönüb” Allaha and içir, “arxanızı dönüb getdikdən sonra, mən sizin bütlərinizə şübhəsiz bir tələ quracağam.” (Ənbiya surəsi, 57)  Yəni göz görə-görə açıq-aşkar etmərəm bunu deyir. Yəni üslubuyla edəcəyəm, amma bütün bütlərinizə tələ quracağam deyir. Anti bütdür, büt dağıdıcıdır. “Beləcə o, yalnız böyüklərindən başqa onları parça-parça etdi; bəlkə ona müraciət edərlər deyə.” (Ənbiya surəsi, 58) Bütün bütləri qırır. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Bütün bütləri qıracaq. Amma İbrahim (ə.s) bütlərdən birini saxlayır. Bəzən bütlərdən biri və ya ikisi saxlanılar. “Ona bəlkə müraciət edərlər deyə” deyir. O da İslama xidmət məqsədiylə olar. “Bizim ilahlarımıza bunu kim etdi? Şübhəsiz o, zalımlardan biridir” dedilər.” Araşdırırlar, kim etdi bunu deyirlər, bütün bütlərimiz getdi, yerlə bir oldu deyirlər. “Özünə İbrahim deyilən bir gəncin bunları diliylə doladığını eşitdik” dedilər.” (Ənbiya surəsi, 60) Hər yerdə izah edir o zamanlar. O zaman radio-televiziya yox idi. İbrahim (ə.s) da bazarlarda,… ardı...

 

Adnan Oktarın 6 yanvar 2010 tarixli Qaziantep Hadisə və Samsun Aks TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 65-ci ayə: “Onlardan soruşsan, and olsun: “Biz dalıb, əylənirdik” deyərlər. De ki: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?”. Bəzi televiziya kanallarında belədir, dini, imani mövzular izah edilərkən sinir qazına gəlmiş xəstələr kimi yerlərə yıxılıb gülənlər olur. Allahdan bəhs edərkən, axirət ilə guya lağ edir. Bəzi saf, cahillər də onlara uyurlar, onlar da onların təlxəyi mövqeyində, yəni sirk təlxəyi kimidirlər. Amma qavramırlar, yəni orada alçaldıldığını, təlxək mövqeyində olduğunun fərqində deyil. Yəni  adamın, sərxoş yerinə qoyulub onunla məzələndiklərindən xəbəri yoxdur. Milləti əyləndirir. Və onların lağına da bir lağla cavab verir.

Mən daha yaxşısını bilərəm deyir. Allah Təala da deyir ki; “Onlardan soruşsan, and olsun:” bir də and içirlər, “”Biz dalıb, əylənirdik” deyərlər”. Aramızda əylənirik, bir şey yoxdu deyir. “De ki: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?” Yəni hədisi-şəriflərlə, Quranın ayələriyləmi lağ edirdiniz? “Münafiq kişilərlə münafiq qadınlar (ikiüzlülükdə) bir-biriə eynidirlər. Onlar (insanlara) pis işlər görməyi əmr edər, yaxşı işləri qadağan edərlər”. Yəni insanlara yaxşılığa  mane olarlar. “…Əlləri bərkdir (xəsisdirlər)..” Xəsis olurlar. Allah… ardı...

 

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 Tv, Aksu Tv Və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Allah Ənfal surəsi 73-cü ayədə deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram: “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”, mütəşəkkil hərəkət edərlər, dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyub, müdafiə edərlər. Məsələn, darvinist, materialist olan insanlar. Fransada da olsa, İngiltərədə də olsa, Türkiyədə də olsa, başqa yerlərdə də olsa, çox diqqətlə bir-birlərini dəstəkləyirlər. Dünya səviyyəsində bir ittifaq olur. Məsələn, Liviyaya qarşı hərəkətdə baxırsan, tam bir ittifaq olur. Başqa İslam ölkələrinə qarşı hərəkətdə mətbuatıyla, radiosuyla, televiziyasıyla, hər şeyiylə, universitetləriylə tərifi mümkün olmayan, sanki belə bir hökumətmiş kimi  bir rəhbərliyin bunları idarə etdiyini görürük.

Nə deyir Allah? Şeytandan Allaha sığınıram. “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”. Bütün dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyarlar, mütəşəkkil hərəkət edərlər. Bir yerdən olan bir hadisədən hamısının xəbəri olar, birinə bir zərər gəldikdə hamısı birlikdə onu qurtarmağa çalışar və qurtararlar öz imkanlarıyla. Öz düşüncələrinə zidd bir düşüncə olduğunda da, məsələn anti-darvisint bir hərəkət olduqda da dünya səviyyəsində hamısı ittifaq edərlər. Necə ki, bizim fəaliyyətimizdə bütün dünyada darvinistlər ayağa qalxdılar, bu Yaradılış Atlasından sonra. Yeni Qvineya Bissaudan tut, Kambocadan çıx. Rusiyadan Amerikadan çıx. Ağlasığmaz bir ittifaq şəbəkəsinin olduğunu, ağlasığmaz mütəşəkkil bir quruluş olduğunu minlərlə yazıdan, məqalədən gördük. Necə ki, Avropa Birliyi yığıncağında… ardı...

 

Zalımlar öz hiylələrini qururdular.(İbrahim surəsi, 46)

Rəbbimiz bu ayədə, inkar edənlərin heç bir zaman möminlərə zərər verə bilməyəcəklərini; Allah qatında, onların qurduqları tələlərə qarşı mütləq özlərinə qurulmuş bir tələ olduğunu bildirir.

 

Kafir olanlar, möminlərə qarşı etdikləri mübarizələrində hər cür hiyləgər üsula müraciət edərlər. Bu üsulların ən çox işlədilənlərindən biri də möminlərin əleyhində ittifaq quraraq onlara müxtəlif tələlər qurmaqdır. Gizli-gizli qurduqları hiylələrinin müvəffəqiyyətli olacağını düşünən inkarçılar, planlarını edərkən iki adamın üçüncüsünün, üç adamın dördüncüsünün Allah olduğunu unudurlar. Allahın insanlara şah damarından daha yaxın olduğundan isə tamamilə qəflətdədirlər. Halbuki, Allah, gizləsələr də, açıq-aşkar etsələrdə “sinələrində gizli olanı biləndir”. İnkarçıların möminlərin əleyhinə ağıllarından keçirdikləri hər fikri, qurduqları hər tələni, etdikləri hər planı, Allah ən incə təfərrüatına qədər bilir. İnkar edənlərin quracaqları tələlər qədərlərində təyin olunmuşdur. Yenə Allah qədərdə onların hiyləsini pozacaq hadisələri də təyin etmişdir. Bu səbəbdən, möminlərə qarşı qurulan hər tələ əslində əvvəldən pozulmuş olaraq meydana gəlir. Nə qədər ağıllı, nə qədər hiyləgərcəsinə, nə qədər böyük olursa olsun, möminlərin əleyhinə qurulan bütün tələlər, hər şeyin Yaradıcısı olan Allah tərəfindən əvvəlcədən pozulmuşdur. Allah Quranda “kafirlərin hiylələrinin boşa çıxaracağını” bildirir. (Ənfal surəsi, 18)

 

Möminlərin, Allahın inkarçıların tələlərini boşa çıxaracağına dair etibarları tamdır. Allahın köməyinin hər an özləriylə birlikdə olduğunu bilərək daim… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında telefon və kompyuter sistemleri ilə əlaqə qurulacaq

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Qaim (hz. Mehdi (ə.s) zamanında bir mömin şərqdə olsa, qərbdə olan qardaşıgörər. Eləcədə, qərbdə olsa, şərqdə olan qardaşıgörər”.

  (Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 391)

 k13

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olan hicri 1400-cü illərdəki inkişaf edən yüksək texnologiyaya diqqət çəkmişdir. Belə ki, 21-ci əsrdə istehsal edilən görüntülü mobil telefonları və kompyuterlərdəki kamera sistemləri ilə dünyanın hər yeri ilə istədiyimiz vaxt görüntülü əlaqə qurma və danışma imkanı yaranmışdır. Bu inkişafla bərabər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtına işarə edən əlamət da həyata keçmişdir.