Qüds dövrü

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mübarizəsində Məkkə dövrü Roma dövrü olacaq

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyi kimi Mədinədə, yəni böyük bir şəhərdə doğulacaq. Mədinənin lüğətdəki mənası böyük şəhər deməkdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən digər bir hədisdə doğum yeri olaraq Kara deyilən bir kəndə də işarə edilmişdir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumu gizli olacaq yəni Axırzamanın böyük Mehdisi xəstəxanada deyil, evdə doğulacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bu vəziyyəti Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisdə aydın bir şəkildə bildirilmişdir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın fikri mübarizə apardığı mərkəz isə İstanbul olacaq. İmam Kurtubinin Tezkirəsində hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam
0033ölkələrinin qərb tərəfindən çıxacağı ifadə edilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) İslam ölkələrinin qərb istiqamətində yerləşən böyük bir şəhərdə yəni Mədinədə doğulacaq mübarizə vaxtı gəldikdə isə bu şəhərdən çıxıb dənizi keçərək İstanbula gələcəkdir.

Hətta hədisdə; dənizdə quru bir yol açılacağı deyilərək körpüyə işarə edilmiş, hz. Mehdi (ə.s)-ın körpüdən keçərək İstanbula gələcəyi xəbər verilmişdir. Böyük əhli-sünnə alimi Bərzənci həzrətləri də hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbula gələcəyini və İstanbulu mənəvi fəth edəcəyini Qiyamət əlamətləri adlı əsərində bildirmişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdən və ustad Səid Nursinin şərhlərindən də hz. Mehdi (ə.s)-ın dəlalət və dəccaliyyət sistemini; darvinizm, materializm və ateizm kimi Quran əxlaqına qarşı mübarizə aparan dəccali fəlsəfələri, cahiliyyə sistemini fikirlə məğlub edəcəyi yerin İstanbul… ardı...