qeyb

Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybi əsnasında ona yalnız çox az sayda insan inanacaq.

“… BİLİN Kİ, OĞLUMUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QEYBİ ÇOX UZUN SÜRƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, İMANLARINI ALLAHIN QORUDUĞU KƏSLƏR XARİCİNDƏ BÜTÜN İNSANLAR BU BARƏDƏ ŞÜBHƏYƏ DÜŞƏCƏKDİR.” ( Bihar-ül Ənvar, 51-ci cild, səh. 160; Isbat-ül Hüdat, 6-cı cild, səh. 427.)

A0065

 

Mehdi (ə.s)-ın qeybi dövründə xalq dindən uzaqlaşacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın insanların arasında görünmədiyi bir qeyb dövrü olacaq. Bu dövrdə insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın itdiyini, hətta bəziləri öldüyünü belə düşünəcəklər. Bu vəziyyət Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdə belə bildirilir:

“ALİ- MƏHƏMMƏDİN QAİMİNİN (HZ. MEHDİNİN) İKİ QEYBƏTİ (HƏBS DÖVRÜ) VARDIR. BİRİ DİGƏRİNDƏN DAHA UZUNDUR  …”

 

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahim Numani, Qeybəti-Numanı səh. 199)

 

 

 

“Bu qiyamın sahibinin (hz. Mehdinin) iki qeybəti vardır. BİR QEYBƏTİ (həbsdə qaldığı dövr) O qədər uzanacaq ki, belə deyəcəklər: “Öldü. “Bəziləri deyəcək ki: “Öldürüldü. “  Bəziləri deyəcək ki: ” Getdi …

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahim Numani, Qeybəti-Numanı səh. 198)     


44

 

… SONUNDA  MƏNİM ÖVLADLARIMDAN BİRİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ADAMLARIN GÖZLƏRİNDƏN QEYBƏ ÇƏKİLƏCƏK. XALQ ONUN İTDİYİNİ, ÖLDÜRÜLDÜYÜNÜ  VƏ YA  ÖLDÜYÜNÜ  SÖYLƏYƏCƏK. SONRA FİTNƏ DOĞULACAQ VƏ BƏLALAR GƏLƏCƏK, MİLLİYYƏTÇİLİK QATI DİNÇİLİYİ DİRİLƏCƏK, XALQ DİNİNDƏ YOLUNU İTİRƏCƏK.

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numani, Qeybəti-i Numani, səh. 163)

 

Yuxarıdakı hədisdə isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “..SONRA  FİTNƏ DOĞULACAQ  VƏ BƏLALAR GƏLƏCƏK, MİLLİYYƏTÇİLİK QATI DİNÇİLİYİ DİRİLƏCƏK, XALQ DİNİNDƏ  YOLUNU İTİRƏCƏK. Ifadəsiylə, hicri 1400 (1979-1980)-cı illərdə cəmiyyətdə böyük qarışıqlıq və fitnələrin baş verəcəyi, insanların din… ardı...

 

Allah qullarından dilədiyinə qeyb haqqında məlumat verər

İnsanın duyğuları vasitəçiliyi ilə qəbul edə bilmədiyi, gələcəyə və keçmişə dair hadisələr mənasını verən “qeybi”, yalnız üstün güc sahibi olan Allah bilər. Kainatda və digər bütün aləmlərdə meydana gələn hər hadisə, Allahın məlumatı daxilində və idarəsi altındadır. Zamanı yaradan və insanlara bu anlayışı öyrədən Allahdır. Uca Allah zamandan münəzzəhdir. O gizlinin gizlisini bilər və Öz Qatında gizli tutduğu məlumat və qeyb xəbərlərindən dilədiyi qədərini elçilərindən bəzilərinə açar.

Allahın özlərinə xüsusi elm verdiyi kəslər, bu elm sayəsində Allahın icazəsiylə keçmişdən və gələcəkdən xəbər verə bilir, yaşanan hadisələrin iç üzünü görür, bunlardan fərqli nəticələndirər çıxara bilirlər. Məsələn, Quranda bildirilən və hz. Musa (ə.s)-ın özünə elmindən öyrətməsi üçün tabe olduğu elm sahibi adam, bunlardan biridir. Hz. Xızır (ə.s) olduğu qəbul edilən bu adam (doğrusunu Allah bilir), Allahın özünə bildirdiyi qədəriylə hadisələrin iç üzünü, necə inkişaf edəcəyini belə biləcək bir elmə malikdir. Bu səbəblə, meydana gələn hadisələrə əvvəldən tədbir ala bilir. Uca Allahın qədərdə təyin etdiyi bu tədbirlər, kənərdan baxan və bu elmin şüurunda olmayan birinə çaşdırıcı gələ bilir.

Quranda bildirildiyi üzrə; Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v) də Allahın icazəsiylə qeybdən, gələcəyə dair bir çox xəbərlər vermiş, hz. Yusuf (ə.s) da, yaşanacaq hadisələri əvvəldən bilmiş və yuxuları şərh edərək… ardı...

 

İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybində də ondan faydalanacaqlar

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) “Zühurundan əvvəlki dövrdə (qeyb dövründə) Hz. Mehdinin varlığının nə kimi  faydası olacaq?” şəklində soruşulan bir suala belə cavab verdi: “Məni peyğəmbər olaraq göndərən Allaha and olsun ki, insanlar qeyb dövründə buludların arxasında qalan Günəşdən faydalandıqları kimi ondan (hz. Mehdidən) faydalanarlar.” (Biharul- Ənvar, c. 52, s. 93.)

1