qaynaq

Qış yuxusu deyəndə ilk ağla gələn heyvanlar şübhəsiz ayılardır. Müasir dövrdə ayılar və bədənlərinin qış yuxusu boyunca göstərdikləri xüsusiyyətlər elmə işıq gətirir.

 

Son illərdə elm adamları ayıların qış yuxusu müddətində necə sağlam qala bildiklərini araşdırır və ayıların fizioloji
uyuyan ayixüsusiyyətlərindən tibb sahəsində faydalanmanın yollarını axtarırlar. Miçiqan Texnologiya Universitetində davam edən araşdırmanın hədəfi ayıların sümük maddələr mübadiləsinin araşdıraraq xalq arasında sümük əriməsi olaraq bilinən osteoporoza çarə tapmaqdır.

 

Sümüklərimiz həyatımız boyunca davamlı yenilənir. Buna baxmayaraq yaşlılıq, hərəkətsizlik kimi səbəblərlə sümük deformasiyası artır, yenilənmə azalarsa, sümük toxumasında zəifləmə meydana gəlir. Ancaq Amerika qonur ayısı aylar sürən qış yuxusu boyunca demək olar ki, heç hərəkət etmədiyi halda sümük intensivliyində əhəmiyyətli bir azalma olmur. Halbuki, bir insanın buna oxşar vəziyyətdə bir müddət ömrünü yatağa asılı şəkildə keçirsə, sümükləri kövrək, qupquru peçenye halına gələr və asanlıqla qırılar.

 

Miçiqan Texnologiya Universitetindən Seth Donahue-nun rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupunun 2003-cü ildə “The Journal of Experimental Biology”-də dərc olunan məqaləsinə görə ayının qış yuxusu müddətində sümük deformasiyasında artım olur, amma sümük istehsalı sabit qalır. Hərəkətsiz qalan insanlarda da deformasiya artır, amma istehsal sabit qalmır, azalır.

Heyvanın təkrar hərəkət etməsi ilə birlikdə istehsal da ən üst səviyyəyə çata bilir, beləcə sümüklər sürətli bir şəkildə köhnə vəziyyətinə qayıdır. Bununla müqayisədə… ardı...

 

1) TirmizininSünenində 3-ü

2) Əbu Davudun Sünenində 8-i

3) İbn-Macənin Sünenində 8-i

4) Əhməd ibn Hənbəlin Müsnədində 12-si

5) Əbdülrəzzaq ibn Həmmamın əl-Musannəfində 8-i

6) İbn Əbi Şeyxənin el-Musannəfində 14-ü

7) İbn Hibbanın Səhihində 7-si

8) Heysəminin Zəvaidində 20-si

9) Suyutinin  Camius-Karında 8-i

10) əl-Müttəqi əl-HindininKenzül-Ummalında 59-u

11) Hakimin Müstedrekində 12-si

12) Deyləminin əl-Firdevsində 7-si

13) Darekutninin Sünənində 1-i

olmaqla, bu qaynaqlarda Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar cəmi 159 etibarlı hədisi-şərif  var.

 

Bundan əlavə böyük İslam alimlərindən,

İbn Kəsr 3,

Hafiz Busuri 2,

Zehebi 5,

Munziri 1,

Azimabadi 6,

Elbani 6 etibarlı hədisi-şərifə əsərlərində yer vermişlər.

 

Bunlar  Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar hədislərin tapıldığı etibarlı qaynaqların yalnız bir qismidir. Bunların xaricində də bir çox etibarlı qaynaqda Hz. Mehdi (ə.s) mövzusundakı hədislər və şərhlər vardır.

 cicek1

 

Həyat qaynağı olan ulduz-günəş

Ulduzların ətrafında gəzən planetlər, səmada süzülüb gedən meteoritlər, nəhəng qaz , toz buludları və milyardlarla ulduz saxlayan qalaktikalar. Kosmos insanın hələ çox qədimlərdən marağına səbəb olan ucsuz-bucaqsız boşluqdur. İçində yasadığımız kainat hələ həll edilməmiş sirlərlə doludur. Böyük sirləri olan göy cisimlərindən biri də dünyanın həyat qaynağı olan günəşdir. Bu filmdə sonsuz güc sahibi olan Allahın günəşdəki ehtişamlı yaradılışının nümunələrinə şahid olacağıq. Müasir dövrümüzdə inkişaf edən texnologiya ilə kainatın bilinməyən istiqamətləri bir-bir üzə çıxır. Ədədləri yüz milyarddan çox olan qalaktikaların daxilində yer üzündəki bütün qum dənələrindən daha çox ulduz saxlayarlar.

Qalaktikalar eynilə planetlər kimi bir orbit üzərində hərəkət edirlər. Məsələn dünyanın da daxil olduğu samanyolu qalaktikası tam bir dövrünü 250 milyon ildə tamamladığı bir orbitdə hərəkət edir. Qalaktikamız kainatın içində saniyədə 225 milyon km-ə qədər fövqəladə bir sürətlə hərəkət edir. Samanyolu kimi digər qalaktikalar da sürətlə hərəkət halındadır. Qalaktikalar bu hərəkətləri əsnasında zaman keçdikcə bir-birinə yaxınlaşır, hətta toqquşurlar.

Ancaq bu toqquşma əsnasında bir dağıntı baş vermir. Hər biri bir nizam içində işləyən iki nəhəng sistem qarşılaşsa, sistemlər zamanla birləşər, beləcə ortaya yeni bir nizam içində işləyən qalaktika çıxar. Bunun səbəbi qalaktikalarda iştirak edən göy cisimlərinin arasındakı məsafələrin son dərəcə yaxşı nizamlanmış olmasıdır. Kainatdakı bütün göy cisimlərinin tənzimlənən… ardı...

 

… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi alimdir, öndərdir… Müqəddəsliyin, təmizliyin, ibadətin və elmin qaynağıdır. Ona görə də Rəsulullah (s.ə.v)- in dəvəti ona (İmam Mehdiyə) təqdim edilmiş və ona buraxılmışdı. Hz. Fatimənin tərtəmiz nəslindən gəlir. Qureyş xanədanından, Haşimoğulları zirvəsindən və Peyğəmbərin pak nəslindən gəlmiş, Allah Əzzə və Cəllənin razılığına malikdir.” (İman və küfr kitabı üsulu kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) əl-Kuleyni, I cild )

37