qarşılıqlı

Cənab Adnan Oktarın 11 mart 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Quranın hansı səhifəsini açarsaq açaq, Allah dəccal gücləriylə hz. Mehdi (ə.s) güclərinin qarşılıqlı mübarizəsindən bəhs edər, demək olar hər səhifəsində. İndi bax, deyir ki, Allah Hud surəsi 109-da; “artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda, əsla şübhədə olma. Məsələn, darvinist materialist düşüncədə insanların çoxu şübhəyə qapılar; “görəsən doğru mu söyləyirlər, həqiqətən belə bir elmi dəlil varmı?” kimisi. Allah deyir ki, bax; “əsla şübhədə olma.” Əvvəldən xəbərdar edir Allah, diqqətini açır insanların. “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa, bunlar da ancaq belə tapınırlar.”

Heç bir düşüncə yeni, orijinal düşüncə olmur. Məsələn, darvinist düşüncəyə baxdığımızda Quranın bu hökmünə görə dərhal anlayacağıq ki, darvinizm üç min illik, dörd min illik keçmişi olan bir düşüncədir. Yəni çox köhnə tarixlərə qədər getdiyini anlayacağıq. Yəni hər inancın, hər büt düşüncənin mütləq köhnə keçmişi vardır. Necə ki, nə deyir Allah? “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa, onlar da ancaq belə tapınırlar.” “Heç bir fərq yoxdur” deyir. Necə Firon zamanında darvinist düşüncə vardısa, Nəmrud zamanında vardısa, şumerlər dövründə və Qədim Yunanıstanda darvinist düşüncə vardısa, “eynisi var” deyir Allah.

“Şübhəsiz Biz, paylarını azaltmadan onlara ödəyəcək olanlarıq.” Təbii ki, insanlar burada; “bunların vəziyyəti nə olacaq?… ardı...

 

Adnan Oktarın 11 mart 2011 Kaçkar tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Quranın hansı səhifəsini açırsaq açaq Allah, dəccal gücləriylə hz. Mehdi (ə.s) güclərinin qarşılıqlı mübarizəsindən bəhs edər, demək olar hər səhifəsində. İndi bax, deyir ki, Allah, Hud surəsi 109-da; “artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda, əsla şübhədə olma.” Məsələn, darvinist materialist düşüncədə insanların çoxu şübhəyə qapılar; “görəsən doğrumu söyləyirlər, həqiqətən belə bir elmi dəlil varmı?” kimi şübhələr. Allah deyir ki, bax; “əsla şübhədə olma.” Əvvəldən xəbərdar edir Allah, diqqətini açır insanların. “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa, bunlar da ancaq belə tapınırlar.” Heç bir düşüncə yeni, orijinal düşüncə olmur.

Məsələn, darvinist düşüncəyə baxdığımızda Quranın bu hökmünə görə dərhal anlayacağıq ki, darvinizm üç min illik, dörd min illik keçmişi olan bir düşüncədir. Yəni çox köhnə tarixlərə qədər getdiyini anlayacağıq. Yəni hər inancın, hər büt düşüncənin mütləq köhnə keçmişi vardır. Necə ki, nə deyir  Allah? “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa, onlar da ancaq belə tapınırlar.” “Heç bir fərqlilik yoxdur” deyir. Necə Firon zamanında darvinist düşüncə varsa, Nəmrud zamanında varsa, şumerlər dövründə və qədim Yunanıstanda darvinist düşüncə varsa, “eynisi var” deyir Allah.

54tv8

“Şübhəsiz Biz, paylarını azaltmadan onlara ödəyəcəyik.” Təbii, insanlar burada; “bunların vəziyyəti nə olacaq? Müsəlmanlarla onların arasındakı fərq nədir?”… ardı...