Qadiri zülcəlal

Cənabı Haqq bir an içərisində yer ilə göy arasındakı aləmi buludlarla doldurub boşaltdığı kimi bir saniyədə dənizin fırtınalarını dindirər və baharın içində  yay mövsümünün əlamətlərini, yayda isə bir qışın fırtınasını icad etdiyi kimi,  QADİRİ ZÜLCƏLAL, HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ DƏ, İSLAM ALƏMİ ÜZƏRİNDƏKİ ZÜLM VƏ QARANLIĞI DAĞIDA  BİLƏR VƏ BUNU VƏD ETMİŞDİR, VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ YERİNƏ YETİRƏCƏKDİR.

(Məktubat, İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412)          

62