Qəmər surəsi 29-32 34-36 38-39 41-45

Hörmətli Adnan Oktarın 5 Avqust, 2013-cü il tarixli söhbətindən Qəmər surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah sığınıram. “Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da bıçağını götürüb (dəvəni) tutub kəsdi. Vəhşiliklərinə baxın. “Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da bıçağını götürüb” ayıya bax, heyvana bax, heyvan da bunu etməz, “(dəvəni) tutub kəsdi.” Dəvənin ayağına qılınc vurur. Allah heyvanlara zülm edilməsini sevmir. Məsələn, burada bəlanın gəlməsi, heyvana edilən zülmdür. İnsana edilən deyil, heyvana edilən zülmdür. Heyvana zülm etdiklərinə görə Allah oranı həlak edir. Allah heyvana edilən zülmdə eyni hökmü tətbiq edir. Qıçından vururlar, heyvan qan-rəvan içində qalaraq yıxılır.

Dəvə çox gözəl bir heyvandır. Ey vəhşi, halal olan bir yol var. Heyvana belə bir əziyyət etməyin üçün bir səbəb var? Heyvan vurnuxur qan-rəvan içərisində gedə bilmir də, ağzı-dili də yoxdur, özünü izah edəcək bir vəziyyəti də yoxdur. “(Bir görəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu! Biz onlara bircə dəhşətli (tükürpədici) səs göndərdik, dərhal (heyvanlar üçün) ağıl düzəldənin istifadə etdiyi quru ota (həşəmə) döndülər.” Allah qorxunc bir fəlakət göndərir. Allah burada atom bombasına bənzər bir şeydən bəhs edir. O dövrdə də daha sadə, daha asan üsulla düzəldilən maddənin bir başqa maddəylə qarşılaşmasından meydana gələn atom bombasına bənzər bir partlayış olacağı kimi bir… ardı...