öyrənmək

Adnan Oktarın Kaçkar Tvdəki canlı reportajı 8 fevral 2011)

Adnan Oktar: Muminun surəsi 21. Şeytandan Allaha sığınıram. “Həqiqətən, heyvanlarda da sizin üçün bir dərs (ibrət) vardır.” İndi bu ayəyə görə zoologiya elmi, heyvanlarla əlaqədar bütün elm sahələri, hamısı fərz olmuş olur. Bu ayəyə görə bütün heyvanları araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Və heyvanların həyatındakı, davranış formaları və yaradılışdakı möcüzələrini hamısını araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bax: “Həqiqətən heyvanlarda da sizin üçün bir dərs (ibrət) vardır.” Biz heyvanları görməsək, necə biləcəyik, deyilmi? Bu mövzuda kitab olacaq. Onsuz da heyvanların tək-tək araşdırılması çox çətindir. Tək həll yolu kitabdır, film olmasıdır, araşdırma aparmaqdır. Və yaxud şifahi dərsdir. “Qarınlarının içində olanlardan sizə içiririk.” Süd olur, deyilmi? Süd qidalanmada çox əhəmiyyətlidir. Pendirdə istifadə edilir, yoqurt istehsalında istifadə edilir. Bədənin ən zəruri ehtiyacları var; kalsium ehtiyacı, maqnezium ehtiyacı, zülal ehtiyacı çoxlu yoqurt, süd, pendirdən əldə edilir, deyilmi? Yəni təməl bəslənmə mövzularında əhəmiyyətli qida maddələridir. “Və onlarda sizin üçün daha bir çox faydalar var. Sizlər onlardan yeyirsiniz.” Ət olaraq da yeyilir. Amma zülal olmayanda orqanizm çökür.

 

İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın oğlu Məhəmmədin nəqlinə görə İmam (ə.s) belə buyurdu: “QAİM ƏLEYHİSSALAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏNDƏ hər məmləkətə bir səfir göndərəcək və hər bir səfirə belə buyuracaq. “SƏNİN ƏHDİN ƏLİNDƏDİR. Anlamadığın bir vəziyyətlə qarşılaşar və hökm verməkdə çətinlik çəksən ƏLİNƏ BAX VƏ ƏLİNDƏ YAZANI TƏTBİQ ET.” (ŞeyxMəhəmməd ibn İbrahimiNumanı, Gaybeti Numanı, səh. 381)        

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) dövründə idarəçi mövqeyində olan kəslərin xəbərləşmək, məlumat almaq, ya da bilmədikləri mövzuları araşdırıb öyrənmək məqsədiylə noutbuklardan və kompyuterli telefonlardan faydalanacaqlarına diqqət çəkilmişdir. Bu müqəddəs dövrdə texnologiyanın ən üstün səviyyəyə çatacağı, insanların özlərinə gələn xəbərləri və bilməyib öyrənmək istədikləri mövzuları əllərindəki noutbukların, ya da kompyuterli telefonların düymələrinə basaraq bu texnoloji alətlərin ekranlarından görüb anlayacaqları hədisdən aydın olur.


R0319

 

Hz. Musa, ”hz. Mehdi (ə.s) olmaq üçün” Allaha dua etmişdir

Səlimul-əşəlldən:

“HZ. MUSA İBN İMRAN, TÖVRATIN BİRİNCİ HİSSƏSİNDƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİNƏ (əleyhissalam) (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) VERİLƏN QÜDRƏTİ VƏ FƏZİLƏTİ GÖRƏNDƏ DEDİ Kİ: “RƏBBİM, MƏNİ ALİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) OLARAQ QƏRAR QIL”. Ona belə deyildi: Həqiqətən, o (hz. Mehdi (ə.s.)), Əhmədin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in) nəslindəndir.

 

SONRA TÖVRATIN İKİNCİ HİSSƏSİNƏ BAXANDA EYNİ ŞEYİ GÖRDÜ. EYNİ SÖZÜ TƏKRARLADI VƏ ONA EYNİ CAVAB VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ HİSSƏDƏ DƏ EYNİ ŞEYLƏRİ GÖRƏNDƏ EYNİ SÖZLƏRİ TƏKRARLADI VƏ EYNİ CAVABI ALDIQ.”

(ŞeyhMuhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 280)

mekan1

 

 Nur tələbəsi qardaşlarımızdan cavabını öyrənmək istədiyimiz suallar

1. Dünyanın gələcəyində 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində QARİB (yaxın) ZƏNN ETMİŞDİRLƏR. (Sözler, s. 318)

• Ustad Səid Nursi Həzrətləri “dünyanın gələcəyində hicri 1400 il sonra gələcək bir həqiqət” deyərkən, sizcə, Ustad hicri 1400-cü ildəki hansı həqiqətə diqqət çəkir?
• Yaşadığı zamanı hicri 1300 olduğuna görə burada özündən bir əsr sonranı işarə edərək hicri 1400-cü ildə də zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s)-ı nəzərdə tuturmu?

 


2
. HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS belə bu zamanda gəlsə…  (Kastamonu Lahikası, s. 57) 

 

 • Hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə gələcəyi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir çox hədislə bildirilmişdir.
Ətraflı məlumat üçün bax:

http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/13838/

Ustad da bu sözündə özündən bir əsr, yəni 100 il sonra gələcəyi gözlənilən bir şəxsdən bəhs edir. Bu ifadə ilə, sizcə, Ustad kimi nəzərdə tutmuşdur?
• Ustadın yaşadığı əsr hicri 1300, ondan bir əsr sonra isə hicri 1400, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış vaxtı olduğuna görə Ustad bu sözü ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini ifadə etmişdirmi?

3. Axırzamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə, ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (ehtiyac yarananda ayələrdən hökm çıxaran böyük İslam alimi) həm ƏN BÖYÜK… ardı...