Nur surəsi 31-32

Nur surəsi, 31-32 ci ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Nur surəsi 31 və 32-ci ayələri. Əli Bulaçın təfsirində belə qeyd olunur. Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlarqeyri-qanuni əlaqəyə girməsinlər – Allah qoy onlar görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər, buyurur. Cənabı Allah görünənləri göstərə bilərlər deyir. “Baş örtüklərini”yazılıb amma buraya “baş” sözünü əlavə edib. Elə bir söz yoxdur. Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar– yəni Allah sinələrini örtsünlər deyir. Zinətlərini kimlərə göstərə bilərlər?

AllahZinətlərini ərlərindən, atalarından, ərlərinin atalarından, öz oğullarından, ərlərinin oğullarından, qardaşlarından, qardaşlarının oğullarından, bacılarının oğullarından, öz müsəlman qadınlarından, sahib olduqları kölələrdən, ehtirasını itirən kişi xidmətçilərdən və qadınların çılpaqlığını hələ anlamayan (məhrəm yerlərini tanımayan) uşaqlardan başqasına göstərməsinlər– deyir. Biz bunu demişdik, azğınlar, düşüncəsizlər dəstəsi ayağa qalxmışdı. Ağıllarını itirmişdilər. “Belə deyil, filandır”- deyirlər. “Allah belə deyir”- deyirəm. “Allah səhv deyir”- deyirlər, haşa. “Biz doğrusunu bilirik”- deyirlər. “Quran deyirsə, Quran da səhv söyləyir”- deyirlər. Allaha əxlaq öyrədirlər, haşa.

Bu ayə qadınların oğullarının, atalarının, ərlərinin yanında necə geyinə biləcəklərini izah edir. Xurafatçılar dəstəsi qəbul edirmi bunu? Etmir. Bu… ardı...