Nəml surəsi 1-3 14 15 17 23 25 28 30 31 41 42 44

Nəml surəsi 1- 3, 14, 15, 17, 23, 25, 28, 30, 31, 41, 42, 44- cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Nəml surəsindən oxuyaq. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. 1: Ta. Sin“, Ta Sin görəsən taxt-ı Süleymanamı baxır? Çünki cinlərlə əlaqədə “Ta Sin”-in şifrə istiqaməti var. Ola bilər ki, taxt-ı Süleymana baxır. Mən bir az üstü örtülü söyləyim, siz artıq nə anlayırsınızsa anlayın. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir. 2: Möminlərə doğru yol göstəricisi və müjdədir. Hz. Mehdi (ə.s) nədir eyni zamanda?  Hidayətə vəsilə olan, deyilmi? Hz. Mehdi (ə.s) kəliməsi onsuz da hidayətə vəsilə olan və Allahdan bir müjdədir. İşari mənası olaraq söyləyirəm. Baxın Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir. Bir Quranın ayələri var. Bir də açıq-aşkar olan kitabın ayələri var. Buradakı ifadə qədərin ayələrinə də baxır: Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir.

Qədərdəki hadisələr də Allahın ayələridir, ona da işarə edir. Möminlərə doğru yol göstəricisi və müjdədir. Hz. Mehdi (ə.s) nədir? Hidayət və müjdədir, hidayətə vəsilə olan bir müjdədir. 3: O kəslərə ki, namaz doğru-düzgün qılır. Tam Quranda təsvir edildiyi kimi. “Zəkat verir… ardı...