nəfs

Adnan Oktarın 17 aprel 2011 A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Qiyamət surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Xeyr, qalxmaq (qiyamət) gününə and içirəm.” Budur Qiyamət, qalx. Ayağa qalx. “Və yenə xeyr; özünü qınayan nəfsə də and içirəm.” Özünü, nəfsini, insanın qınaması çox məqbuldur. Ağıllı olmasını təmin edər. Nəfsini təmizə çıxarsa, bir insan xəstə olar, əqli tarazlığı pozular. Elə tiplər vardır, tənqid edərsən, dərhal özünü tərifləməyə başlayar. “Yox elə deyil, belədir” deyərlər. Halbuki “doğrudur, Allah razı olsun, daha yaxşı olaram, inşaAllah. Əskik, qüsurlu tərəflərimi düzəldərəm” demiş olsa, ağılın qapısı məhz oradadır. Yəni Allah qorxusu və nəfsi təmizə çıxarmamaq, nəfsi qınamaq, hətta Ələq surəsində, nəfsini ucaldan bir insandan bəhs edir. Darvinin vaxtını, Darvinin ölüm tarixini verir, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram; “İnsan, onun sümüklərini Bizim qəti olaraq bir araya gətirməyəcəyimizi mi sanır?” Təbii ki, o bir araya gələn sümüklər, məzardakı sümüklər deyil, yeni bir inşa ilə Allah yaradır. Yeni bir bədənlə yaradır. Bir dəfə edirsə, min dəfə də edər, milyon dəfə də edər. Həmişə edir, Allah onsuzda etdiyini göstərir. Dünyaya daima insan təqdim edir. Bir gənclə qarşılaşırıq, 1980-ci ildə dünyaya təqdim edilmiş, bəzisi 1990-cı ildə dünyaya təqdim edilmiş. Daima gənclərlə,… ardı...

 

Adnan Oktarın 26 aprel 2011 A9 tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şəms surəsi, Rəhman və Rəhman olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Günəşə və onun parıltısına and olsun, onu izlədiyi zaman aya,” bəzi axmaqlar deyir; “Günəş və Ay mason simvoludur. Necə bəhs edirsiniz?” Allah, Quranda bəhs edir, axmaq. “Onu (Günəş) parıldadığı zaman gündüzə, onu örtdüyü zaman gecəyə,” təbii, burada bir az işarə də var. Onu izlədiyi zaman Aya, onu (Günəşi) parıldattığı zaman gündüzə, onu örtdüyü zaman gecəyə;” onu, onu, onu. Hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə var.

“Göyə və onu bina edənə, yerə və onu yayıb döşəyənə, nəfsə və ona “bir nizam içində forma verənə”, sonra ona fücurunu və ondan çəkinməyi ilham edənə,” deməli, insan pislik etdikdə pislik etdiyini bilir. Bax, Allah ayədə deyir; “sonra ona fücurunu və ondan çəkinməyi ilham edənə,” “fücurunu da ilham edirəm” deyir Allah, “ondan çəkinməyi də ilham edirəm.” “Mən şüurunda olmadım” sözü yoxdur. Bir insan pislik etdiyində bilir. Allah söyləyir bax, ayədə; “Sonra ona fücurunu (sərhəd tanımaz günah və pisliyə olan meylini) və ondan çəkinməyi ilham edənə (and olsun).”

Necə ki, deyirlər; “mən bilsəydim, etməzdim.” Nəyi bilmirsən? Çox yaxşı bilirsən. “Çəkinməyi bilmirdim.” Çəkinməyi də bilirsən, Allah ilham edir. Bir az danışdıqda onsuz da… ardı...