müsəlmanlar

Hz. Mehdi (ə.s) bütün müsəlmanların xeyriyyəçisi olacaq

Hümran ibn Ayandan: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam belə buyurdu: Sanki bu dininizi qanlara hopdurulmuşçabalayır bir halda görər kimiyəm. Və onusizlərə bizƏhli-beytdənolanbiri (hz. Mehdi (ə.s)) xaricində kimsə geri qaytarabilməyəcəkdir. sizə ildə ikidəfə hədiyyə gətirəcək, ayda ikidəfə sizə ruzi verəcəkelmvə hikmətsizə onun dövründə veriləcək. Belə ki, qadın özevində uca Allahın kitabı və Rəsulullahın sünnəsinə görə hökm verəcək.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 216)

 

Hədisdə verilən məlumatlardan hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifələndirdiyi kəslər vasitəsi ilə müsəlmanlara mal və hədiyyə paylayacağı; xalq arasında olduğunda, özünün də şəxsən öz əliylə xeyli miqdarda hədiyyə və mal-dövlət paylayacağı aydın olur.

R0352

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), münafiqlərin xarakterini xəbər vermişdir

MEHDİ (Ə.S)-IN HÖKMRANLIĞI DÖVRÜNDƏ ZALIMLARIN VƏ TƏKƏBBÜRLÜLƏRİN HÖKMRANLIĞI, MÜNAFİQLƏRİN VƏ XAİNLƏRİN … NÜFUZU NABÜD OLACAQ (SONA ÇATACAQ)-DIR. (əl-Mehdiyy-il Məvud, c. 1, səh. 252)

 

Əli ibn Əbi Talibin (kərramallahu vəchəh) bildirdiyinə görə Rəsulullah (sallallahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur: “Mən ümmətimə görə bir mömin ya da müşrikdən qorxmuram. ÇÜNKİ MÖMİNİN İMANI (PİSLİYƏ) MANE OLAR.MÜŞRİKİ DƏ, KÜFRÜ DƏ RƏDD EDƏR. LAKİN ƏSL DİLBAZ MÜNAFİQDƏN NARAHATAM. ÇÜNKİ O, SİZİN XOŞUNUZA GƏLƏN ŞEYLƏRİ DEYƏR, AMMA XOŞUNUZA GƏLMƏYƏN İŞLƏRİ EDƏR.” (Hədisi Tabərani, əl-Mucəmül-əvsat və əl-Mucəmus-sağir, Elm Kitabı, Münafiqin polemiki, səh. 512)

 

Əsbağ İbn Nəbatə deyər ki: Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam belə buyurdu: “…BELƏ Kİ, SİZDƏN YALNIZ GÖZDƏKİ SÜRMƏ QƏDƏR VƏ YA YEMƏKDƏKİ DUZ QƏDƏR QALACAQDIR VƏ MƏN SİZƏ BİR NÜMUNƏ VERƏCƏYƏM: BİR NƏFƏRİN BİR MİQDAR BUĞDASI VARDIR. ONU TƏMİZLƏYƏR VƏ BİR EVƏ QOYAR, UZUN BİR MÜDDƏT SONRA GERİ DÖNDÜYÜNDƏ ONUN QURDLANDIĞINI GÖRƏR, ONU TƏKRAR AYIRD EDƏR VƏ TƏMİZLƏYƏR SONRA TƏKRAR EVİNƏ QOYAR. UZUN BİR MÜDDƏT SONRA DÖNDÜYÜNDƏ ONUN TƏKRAR QURDLANDIĞINI GÖRƏR. YENƏDƏ ONU AYIRD EDƏR VƏ TƏMİZLƏYƏR VƏ HƏMİŞƏ EYNİ İŞİ TƏKRARLAYAR. SONUNDA QURDLARIN HEÇ ZƏRƏR VERƏ BİLMƏDİYİ ÇOX AZ MÖHKƏM BUĞDA QALAR. MƏHZ SİZ DƏ BELƏSİNİZ. SONUNDA İÇİNİZDƏ FİTNƏLƏRİN ƏSLA ZƏRƏR VERƏ BİLMƏDİYİ ÇOX AZ BİR QRUP… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ı tapıb tabe olmalarını söyləmişdir

Huzeyfətül-Yəməni, bu sülhdən sonra nə olacağını soruşduqda Allah Rəsulu (s.ə.v) belə buyurmuşdu: “Dəlalətə dəvət ediləcək. Məhz sən o gün bir xəlifə (hz. Mehdi (ə.s)) gördüyündə ağacın kökünü yeyərək də olsa (yəni aclıqdan çox çarəsiz hala gəlmiş belə olsanız), ölənə qədər onun yanında ol” buyurmuşdu. (Əbu Avan, Müsnəd, 4:476)

2

 

“Həmin dövrdə insanların hər hansı birinin etdiyi bir günah bəzən daha da böyüyər, yayılar, yüz olar … həmin dövrdə, xüsusəndə 40-50 il sonra, pisliklər, günahlar  onu (günahkarın) edənin üstünə  düşməz, milyonlarla müsəlmanın hüquqları tapdanar. 40-50-il sonra bu kimi hadisələr çox olacaq.” (Qədim Said dönəmi əsərləri, Xütbeyi şamiyə, s. 350-1)

 1

 

USTAD BU SÖZÜNÜ HİCRİ 1327-CI (MİLADİ 1911-CI) İLDƏ ŞAMDA  ƏMƏVİ MƏSCİDİNDƏ  XÜTBƏ ZAMANI SÖYLƏMİŞDİR. BURADA USTAD İSLAM ALƏMİNİN HİCRİ 1371-CI İLDƏN, YƏNİ, MİLADİ 1951-CI İLDƏN SONRAKI GƏLƏCƏYİNƏ AİD İZAHLAR VERMİŞDİR. USTADIN ŞAMDAKI XÜTBƏSİNDƏ VERDİYİ TARİXLƏRİN HAMISI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHUR ZAMANI 1400-CÜ İLLƏRƏ DAXİLDİR.

 

Gələcək yalnız və yalnız İslamiyyətin olacaq və hakim, Qurani Kərimə uyğun olan iman həqiqətləri  olacaq… !

Ey Əməvi Məscidindəki olanlar kimi olan İslam aləminin bu böyük məscidindəki qardaşlarım! Siz də ibrət götürün! Bu 45 ildəki dəhşətli hadisələrdən ibrət götürün! Tam ağlınızı başınıza yığaraq, ey düşünən ağıl sahibi və özünü məlumatlı dərk edənlər!  Sözün qısası, Biz Quran tələbəsi olan müsəlmanlar, həqiqəti səhvdən, haqqı batildən ayıran dəlillərə əsaslanırıq, ağlımızla, fikrimizlə və ürəyimizlə imani həqiqətlərə inanırıq. Başqa dinlərin bəzi insanları kimi rahibləri təqlid etmək üçün həqiqəti səhvdən, haqqı batildən ayıran dəlilləri bir kənara atmırıq. Ona görə, ağlın, elmin və fənnin hökm edəcəyi gələcəkdə, əlbəttə ki, məntiqli dəlillərə dayanan və bütün hökmlərini ağla əsaslanaraq etdirən Quran hökm edəcək. Həm də İslamiyyət günəşinin görülməsinə (ortaya çıxmasına) və insanlığı işıqlandırmasına mane olan pərdələr açılmağa başlayar və o mane olanlar kənara çəkilməyə başlayarlar. 45 il əvvəl o dan vaxtının işarələri göründü. 1971-ci ildə əsl işıqlanma başlayacaq. Əgər bu… ardı...