Müddəssir surəsi 50-51

Muddəssir surəsi, 50-51-ci ayələrin təfsiri

Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki, Aslandan qorxub-qaçırlar” -deyir. Müsəlmanların yanından qaçırlar, ürkmüş vəhşi uzunqulaqlar kimi.

images (5)

 

Müddəssir surəsi, 50-51-ci ayələrin təfsiri

Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki, aslandan qorxub qaçırlar -deyir. Müsəlmanların yanından ürkmüş vəhşi uzunqulaqlar kimi qaçırlar.

images (5)