mehriban

Adnan Oktarın 18 may 2011 A9 Tv, Aks Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 96 “Pisliyi ən gözəl tərzdə uzaqlaşdır.” Pisliyə pislik olmaz. Pisliyə sevgiylə, şəfqətlə cavab veriləcək, Allahın əmridir. Yaxşılıqla cavab veriləcək. Bir pis söz söyləyir, o da onun ciyərinə oturtdurur. O da ona bir şey söyləyir, bu dəfə sillə-yumruq bir-birlərinə girirlər. Halbuki, pis bir sözə gözəl cavab versən, şəxsə müsbət təsir  edər. Bir daha gözəl cavab versən, yenə müsbət; üçüncüdə bir fövqəladəlik vardır. “Mən də gözəl əxlaqlı olum, mən də gözəl davranım” deyər, təəccübləndirmək lazımdır. “Və de ki: “Rəbbim, şeytanın vəsvəsələrindən Sənə sığınaram.” Şeytan insana vəsvəsə verə bilər, Allaha sığınacaqlar. Dərhal özünü qapdırmağa ehtiyac yoxdur. Don-köynək küçəyə atılıb rüsvaylıq çıxarırlar, döyüşürlər. Allaha sığınıb, gözəl, mehriban bir rəftar göstərmələri lazımdır.

 

Hz. Mehdi (ə.s.) çox şəfqətli və mehriban olacaq

Hz. Mehdi (ə.s) sevgisiylə, şəfqətiylə, mehribanlığıya bütün insanların ondan razı olduqları, çox sevdikləri, könüldən bağlandıqları bir insan olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə sevgi, mərhəmət, şəfqət o qədər güclü olacaq, gözəlliklər o qədər artacaq, zənginlik o qədər çoxalacaq, ədalət, sülh və sükunət o qədər yayılacaq ki, “Onun zamanında, böyüklər “Kaş ki, mən kiçik olsaydım”, kiçiklər də “Kaş ki, mən böyük olsaydım” deyəcəklər. “1 Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövrü, hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgisi, mərhəməti, gözəl əxlaqı və dərin imanının vəsiləsiylə, “yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edildiyi”2 bir dövr olacaq.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın çox şəfqətli və sevgi dolu olacağı, bütün insanların onun ətrafında sevgiylə və coşğuyla toplanacaqları, yalnız insanların deyil, dənizlərdəki balıqların, göydəki quşların da ondan razı olacağı, bütün insanlıq üçün sevinc qaynağı olacağı izah edilir.

sqr05eft0

HZ. MEHDİ (Ə.S) O QƏDƏR MƏRHƏMƏTLİ OLACAQ Kİ, zamanında nə bir kimsə yuxusundan oyandırılacaq, nə də bir kimsənin burnu qanayacaq. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 42)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətləri elə əhəmiyyətli və böyükdür ki, rəvayətlərdən ONUN İDARƏETMƏSİNDƏN YALNIZ İNSANLARIN DEYİL, BÜTÜN YER VƏ GÖY ƏHLİNİN MƏMNUN OLACAĞI İFADƏ EDİLİR.   (İs’afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66,… ardı...