Maidə surəsi 92

ALLAHA İTAƏT EDİN, PEYĞƏMBƏRƏ DƏ İTAƏT EDİN VƏ ÇƏKİNİN. ƏGƏR ÜZ ÇEVİRSƏNİZ, BİLİN Kİ, ELÇİMİZİN VƏZİFƏSİ, ANCAQ AÇIQ-AŞKAR BİR TƏBLİĞDİR.  (Maidə surəsi, 92)     

Və ədiullahə və ədiur rəsula vahzəru, fə in təvəlləytum faləmu ənnəma ala rəsulinəl bəlağul mubin (mubinu).

Fə  ialəmuu ənnəma ala  rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

 

80 +  148   +   92    + 110 + 347   +  1064   + 133 = 1974 (Şəddəsiz)

80 +  148   +  142   + 110 + 347   +  1064   + 133 = 2024 (Şəddəli)

Şəddəsiz: 1974

Şəddəli: 2024

 0033

 

Allaha itaət edin, Onun Elçisinə itaət edin və asi (üsyankar) olmaqdan çəkinin! Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

(Maide surəsi, 92)

загруженное (2)

Ərəbca Oxunuşu: Və ətiyuu Allahə və ətiyuu ərrəsulə ve ihzəruu fə in təvəlləytum faləmuu ənnəma ala rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

… faləmuu ənnəma ala rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

… bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

228 + 92 + 110 + 347 +1064 + 133 = 1974 (şəddəsiz)

228 + 142 + 110 + 347 + 1064 + 133 = 2024 (şəddəli)