Maidə surəsi 52 56-59

Maidə surəsi 52, 56-59-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Maidə surəsini açmısan. Maidə surəsi 52 “Sən qəlbində xəstəlik olanların: “Qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ” – deyərək onların Kitab əhli arasında vurnuxduqlarını görürsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin və ya Öz tərəfindən bir əmr versin və onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar.” “Amerika bizi işğal edəcək, məhv olduq, iqtisadi tərəfdən çökdük, biz xilas olmarıq, Türkiyə batmışdır, nə bilim nə deyə eşidərsiniz.” “Sən qəlbində xəstəlik olanların: “Qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ” məmləkətin bölünməsindən, parçalanmasından, məhv olmasından qorxuruq, buna bənzər sözlər.

“Deyərək onların Kitab əhli arasında vurnuxduqlarını görürsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin və ya Öz tərəfindən bir əmr versin” bir imam, bir Mehdi gətirəcəkdir. Əbcədi 1996 tarixini verir. Baxın, həmin bu ayədə “ümid edilər ki, Allah, bir fəth” hakimiyyət, Türk-İslam Birliyinin dünya hakimiyyəti, bir Mehdi (ə.s). Əmir; imam, əmr sahibi, idarəçi. “İdarəçi gətirəcəkdir, onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar.” Bəs məhv olurdunuz? Bəs parça-parça olmuşdunuz? Bəs deyirdiniz xilas ola bilməzdi məmləkət. Bəs ortalıq bir-birinə qarışmış, artıq bu işin qurtuluşu yox deyirdiniz? Allah əbcədini ayənin içərisində örtülü olaraq, 1996 tarixini verir. 56-cı ayə, şeytandan Allaha sığınıram:

“Kim Allahı, Onun Elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa… ardı...