küfr

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə isə küfrün təsiri tamamilə sona çatacaq -2-

Bədiüzzaman həzrətləri öz dövründə etdiyi imani çalışma ilə dinsizliyə fikirlə əhəmiyyətli bir zərbə endirmişdir. Ancaq, bu fikri zərbə küfrü tamamilə yox edici deyil, TƏSİRİNİ AZALDAN BİR FİKRİ ZƏRBƏDİR.

Ustadımız, Şamiyədəki Xütbədə, hicri 1371-ci il (miladi 1952-ci) ildən sonra İslam aləmində meydana gələcək inkişafları izah etmişdir. Bu xütbəsində küfrün tam olaraq təsirsiz hala gətirilməsini isə, hz. Mehdi (ə.s) dövründə olacağını demiş və hicri 1371-ci ildən təxminən “30-40 İL SONRA”, “YARIM ƏSR SONRA”, hicri 1400 –cü ildən etibarən küfrün tam məğlub olmasının reallaşacağını söyləmişdir.

download

Bəli, İNDİ OLMASA DA 30-40 İL SONRA fənn və həqiqi bacarıq (elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin yaxşı və faydalı istiqamətlərini o üç qüvvətlə təchiz edib, cihazatını verib (lazımlı ehtiyacını qarşılayıb), O DOQQUZ MANELƏRİ MƏĞLUB EDİB DAĞITMAQ ÜÇÜN həqiqətləri araşdırma meylini və insaf, insan sevgisini o doqquz düşmən tayfasının (sinfinin) cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA ONLARI DARMADAĞIN EDƏCƏK. (XütbəiŞamıyə, səh. 25)

İndi olmasa da 30-40 il sonra olacaq

Burada Bədiüzzaman həzrətləri küfrün məğlub olmasının nə vaxt olacağının tarixini verir. “İNDİ DEYİL”, yəni mənim yaşadığım dövrdə deyil, 30-40 İL SONRA, yəni hicri 1371-ci ildən 30-40 il sonra” deyir.

Hicri 1371 + 30 = hicri 1401 =… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə isə küfr fikrən tamamilə sona çatacaq -3-

Bədiüzzaman həzrətləri öz yaşadığı dövrdə küfrün təsirini azaldacaq elmi işlər görmüş, ancaq küfrün fikrən tamamilə sona çatmasına nail olmamışdır. HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN İSƏ AXİR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADINA SON VERİB, ZÜLMÜ DAĞIDACAĞINI bildirmişdir.

AXİR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA (fitnələrin ən sıx olduğu dövrdə), əlbəttə ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD, (ehtiyac içində olduqda ayələrdən hökm çıxaran böyük İslam alimi) həm ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD (hər əsrin başında dini həqiqətləri dövrün ehtiyacına görə dərs vermək üzrə göndərilən böyük İslam alimi, yeniləyici), həm  HAKİM, həm  MEHDİ, həm MÜRŞİD (doğru yolu göstərən adam) həm  QÜTBÜ-ƏZƏM (Müsəlmanların  bağlandıqları böyük övliyalardan, zamanın ən böyük mürşidi)  OLARAQ BİRZATİ-NURANİYİ(nurlu bir şəxsi, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ı) GÖNDƏRƏCƏK  və  O  ŞƏXS (hz.Mehdi (ə.s)) da,  ƏHLİ BEYTİ NƏBƏVİDƏN (Peyğəmbərimiz (səv)- in soyundan) OLACAQDIR… (Məktubat, səh. 411-412) 

AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA…

Deməli, ən böyük fəsadlar, fitnələr və qarışıqlıq Bədiüzzaman həzrətlərindən sonra, axır zamanda olacaq.

Həqiqətən də Bədiüzzaman həzrətlərinin vəfatının ardından, tam ustadımızın təsvir etdiyi kimi, Darvinist, materialist ideologiyalar böyük güc qazanmış, dinsiz ideologiyaların səbəb olduğu maddi və mənəvi bəlalar bütün dünyanı əhatə etmişdir.

… Əlbəttə ƏN… ardı...