köməkçi

Hz. Cəbrayıl (ə.s) və hz. Mikayıl (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri olacaq

Hz. Cəbrayıl (ə.s) və hz. Mikayıl (ə.s), qırx altı min (46000) mələk İmam Mehdinin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) köməkçiləri və yoldaşları arasında olacaqdır.

(Şeyh Sadooq’un (a.r.) Al-Amaali, Qeydiyyat 92, səh. 504; No’mani, Al-Ghaibah Səh. 56; Tafseer al-Ayyaashi, Cild 1, Səh. 197; Bihar-ül Envar, Cild 19, Səh. 284; Səh. 52, Səh. 326 Kaamil al-Ziyaaraat’dan köçürülür; Cild  52, Səh. 356; Cild 53, Səh. 14, 87; Tafseer al-Burhaan, Cild 1, Səh. 313; Al -Burhaan Fi Alaamaat-e-Mahdi Aakher al-Zamaan (a.s.), Səh. 77; Mikyaal al-Makaarem, Cild 1, Səh. 29, 73-74)

45

 

Ustad, hz. Mehdi (ə.s)-a dərin bir sevgi və hörmətlə bağlıdır

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-a eşqlə, dərin bir sevgi və sədaqətlə bağlıdır. Özü şəxsən risalələrində hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətçisi, qabaqcıl əsgəri, dümdarı olduğu ifadə edərək ona olan sevgisini, hörmətini, heyranlığını çox açıq bir şəkildə bildirərkən, Ustadı -öz iradəsi xaricində- sanki mehdilik mövqesi üçün yarışan, (haşa) hz. Mehdi (ə.s)-dan üstün olma iddiasında olan, hz. Mehdi (ə.s)-ı özündən (haşa) aşağı bir mövqedə görən bir kimsə kimi göstərməyə çalışmaq son dərəcə çirkindir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda Ustadın hazırladığı risalələr ilə təbliğ işləri görəcək, Risalə-i Nuru özünə hazır bir proqram  edib, onunla birinci vəzifəsini yerinə yetirəcək ki, bu onun, Risalə-i Nurun ruhunu çox yaxşı qavramış olduğunu, Ustadı çox yaxşı anladığını, risalələri anlama və izah etmə gücünün çox yüksək olduğunu göstərir. Bu vəziyyət iki şəxsi möhtərəmin bir-birlərinə dərin bir sevgi və hörmət ilə bağlı olduqlarının açıq bir ifadəsidir.

 

Birincisi : Fənn və fəlsəfənin təsiriylə və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyası),  və tabiiyyun taunu bəşər (hər şeyin əsasını təbiətdə görənlər, təbiəti yaradıcı qəbul edən müşriklər) içinə intişar (yayılması, ağızdan-ağıza dolaşması) etməsiylə, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyası), fikrini tam susduracaq bir tərzdə imanı qurtarmaqdır.

İman əhlini dəlalətdən… ardı...