kömək etmək

Adnan Oktarın 4 fevral 2011 Kocaeli Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, şeytandan Allaha sığınıram. Ənfal surəsi, 71. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əgər sənə xəyanət etmək istəyərlərsə, onlar daha əvvəl Allaha da xəyanət etmişlərdi; beləcə O da, “pozğunluğa məruz qalmaları (üçün) sənə imkan vermişdi.” Deməli, küfrün pozğunluğa məruz qalması üçün Allahın imkan verməsi və Allahın xüsusi mühit hazırlaması lazımdır və güc verməsi lazımdır. Deməli, sosioloji güclərlə olmurmuş. Nə ilə olurmuş? Allahın güc verməsiylə və zəmin hazırlamasıyla olurmuş. “Allah, biləndir, hökm və hikmət sahibidir. Həqiqət budur ki, iman edənlər, hicrət edənlər,  Allah yolunda mallarıyla və canlarıyla cihad edənlər, hicrət edənləri saxlayanlar və kömək edənlər, bir-birlərinin vəlisi olanlar bunlardır.”

Bax bir; iman etmək, iki; Allah yolunda hicrət etmək. Küfr isə, dinsiz, imansızsa anasının, atasının yanında dayana bilməz. Müsəlmanların yanına gedəcək. “Allah yolunda mallarıyla,” malını, mülkünü Allaha təslim edəcək. “Və canlarıyla,” lazım olsa, Allah yolunda canını verəcək, gəncliyini verəcək, həyatını verəcək. “Cəhd edənlər, hicrət edənlər” yəni Allah yolunda mübarizə aparanlar “və onları saxlayanlar,” Hicrət edənlər; məsələn, Allah rizası üçün, həqiqətən məcbur olduğu üçün, çətin vəziyyətdə olduğu üçün müsəlmanın yanına gəlmişdir. Müsəlman nə edəcək? Onu saxlayacaq. Səmimi müsəlmandırsa, nə edirsənsə et deməz.

“Və kömək edənlər,” lazım olsa; məsələn, bir çörək yeyirsə,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 8 noyabr 2013 tarixli söhbətindən Allahın zər aləmində bütün peyğəmbərlərdən hz. Mehdi (ə.s)-a kömək etmə sözü aldığına işarə edən ayələrin şərhi.

ADNAN OKTAR: Ali imran surəsi 81. Şeytandan Allaha sığınaram: “Allah peyğəmbərlərdən “qəti bir söz (müqavilə)” almışdı: “And olsun sizə Kitab və hikmətdən verib sonra sizə bərabərinizdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldiyində, ona qəti olaraq iman edəcək və ona köməkdə olacaqsınız.” Demişdi ki: “Bunu təsdiq etdiniz və bu ağır öhdəçiliyi üzərinizə götürdünüzmü?” Onlar: “Təsdiq etdik” demişlər idi də “elə isə şahid olun, mən də sizinlə birlikdə şahid olanlardanam,” demişdi.” Buyurur Allah, onlar da “belə” deyir, “təsdiq etdik qəbul etdik.” “Elə isə şahid olun, mən də sizinlə birlikdə şahid olanlardanam” demişdi.”

Əhzab surəsi, 7-ci ayə-“Biz peyğəmbərlərdən qəti sözlərini almışdıq;” səndən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə deyir bax, “səndən,” möhkəm söz məhz bu söz o. Amma bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab,”səndən, Nuhdan, İbrahimdən, Musadan və Məryəm oğlu İsadan. Biz onlardan sağlam bir söz almışdıq.”

İndi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in kömək edəcəyi bir elçi var. Allah peyğəmbərlərdən söz almışdır. Çünki bir elçi yoxsa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) niyə söz versin, deyilmi? Bir Mehdi, bir mürşid gələcək. Və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ona kömək edəcək. Necə kömək edir? Hədisləriylə, möcüzələriylə. Məsələn, şəmaili belə olacaq, şəkli belə olacaq; bunlar təsdiqləndiyində, bu hz. Mehdi… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 20 dekabr 2013-cü il tarixli söhbətindən, Allahın zər aləmində bütün peyğəmbərlərdən hz. Mehdi (ə.s)-a kömək etməklərinə dair əhd aldığına işarə edən ayələrin şərhi.

DİDƏM ÜRƏR: Bir ayə oxumaq istəyirəm. Ali-İmran surəsi, 81-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınaram: “Bir zaman Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə Kitab və hikmət verdikdən sonra, özünüzdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz”– deyə əhd almış və: “Razısınızmı, Mənim bu əhdimi qəbul edirsinizmi?”– demişdi. Onlar: “Razıyıq!”– demişdilər. (Allah da): “Şahid olun, Mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanam”– demişdir.”

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Deməli, təbliğatçı, islahatçı bir hz. Mehdi (ə.s) gələcək, inşaAllah. Hər hansı peyğəmbərə də, ona da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə köməkçi olmadı. Amma orada hz. İsa (ə.s)-a da xitab var. Lakin hz. İsa (ə.s)-ın kömək edəcəyi kim var? Hz. Mehdi (ə.s) var, inşaAllah. Ayə əsasən buna işarə edir inşaAllah, Allahualəm.Ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz”– deyə (bütün peyğəmbərlərdən) əhd almış…” Məsələn,hz. Nuh (ə.s)-dan, hz. İbrahim (ə.s)-dan hz. Musa (ə.s)-dan, Məryəm oğlu İsa (ə.s)-dan əhd alınmışdır. Amma məhz burada çox əhəmiyyətli bir məqam var, çünki “səndən” deyir.

Bir də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən də əhd alır Allah. Allah hələ zər aləmində ikən: Sizə Kitab və hikmət verdikdən sonra, özünüzdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldikdə.”-deyir.Yəni… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s) hz. Mehdi (ə.s)-ın arxasında namaz qılmaq üçün göydən enəcək

Hz. İsa peyğəmbər (ə.s) İmamZamana (hz. Mehdi (ə.s)-a) kömək etmək, ona bağlılığını dilə gətirmək və onun arxasında namaz qılmaq üçün göydən enəcək.

(Şeyh Sadook, Al-Amaali, Oturum 39, səh.181; E’qd al-Dorar, səh. 157 və 230)
13