Kainat

Adnan Oktarın 19 aprel 2011 A9 Tv və Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bəli, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. Yasin surəsi 78 “Öz yaradılışını unudaraq” o dövrün darvinist, materialistləri deyirlər ki: “Bizə bir nümunə verdi” deyir  Allah. “Dedi ki: “Çürüyüb-xarab olmuşkən, bu sümükləri kim dirildəcəkmiş? De ki: “Onları, ilk dəfə yaradıb-inşa edən dirildəcək. O, hər yaratmağı bilər.” İlk dəfə necə etdim deyir Allah? Bir dəfə etdim, bir daha edəcəyəm deyir, aydın olmayacaq nə var bunda, deyilmi? Edə bilməyən birinci dəfədə edə bilməz. Məsələn, bu qələmi bir fabrik etdisə, fabrikə siz ikinci qələmi edə bilərsinizmi deyilirmi? Təşbehdə inşaAllah səhv etmirəm. İkincini də edər, onuncunu da edər, yüzüncünüdə edər. 81,”Göyləri və yeri yaradan, onların bir bənzərini yaratmağa qadir deyilmi? Əlbəttə (elədir); O, yaradandır, biləndir.” Dünyanı, kainatı yoxdan yaratdı Allah, deyilmi? Bir daha yarada bilməz deyilərmi? Bir dəfə etmişdir, gücünü göstərmişdir, neçə dəfə istəyirsən, on dəfə mi edilməsini istəyirsən? Bir dəfə edildisə tamamdır deyilmi, inşaAllah? “Bir şeyi dilədiyi zaman, Onun əmri yalnız: “Ol” deməsidir; o da dərhal olar. “Təkamülləşmir, “dərhal olar” deyir Allah.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman

 

Pol Deyvisin (Paul Davies) “Çox kainat” üçün ümidsiz səyi

Nyu York Tayms (The New York Times) qəzetinin 12 aprel 2003-cü il tarixli buraxılışında, məşhur astrofizikçi Pol Deyvisin “Çox kainatın qısa tarixi” (A Brief History of the Multiverse) başlıqlı bir yazısı nəşr olundu. Deyvis materialist mütəfəkkirlərin, kainatdakı həssas dizayn qarşısında sığındıqları son arqument olan “bəlkə sonsuz sayda kainat vardır və bunlardan biri olan bizim kainatımız təsadüfən yaşamağımızçün uyğun olmuşdur ” iddiasını müdafiə etməyə çalışırdı.

Əvvəl materialistlərin nə üçün belə bir arqument ortaya atdıqlarını qısaca göstərmək lazımdır: Min illərdir İlahi dinlər və Allahın varlığını qəbul edən fəlsəfələr, kainatda bir məqsəd və dizayn olduğunu müdafiə etmişlər, materialistlər (yəni maddədən başqa heç bir şeyin olmadığını iddia edənlər) isə bu cür bir məqsədin və dizaynın varlığını rədd etmişdilər.

Ancaq XX əsrdəki ardıcıl astronomik və fiziki tapıntılar, kainatdakı dizaynın rədd edilə bilməyəcək qədər aşkar olduğunu ortaya çıxardı. Bu tapıntılar kainatın başlanğıc anındakı Böyük Partlayışın (Big Bang) sürətindən kainatdakı dörd əsas qüvvənin şiddətlərinə, elementlərin quruluşundan içində olduğumuz Günəş sisteminin quruluşuna qədər hər şeydə bütün amillərin “tam lazımi dərəcədə” olduğunu göstərdi. Elm adamlarının 70-ci illərdə “İnsani Qanun” (Anthropic Principle) deyə xarakterizə edərək açıqladıqları bu böyük kəşf materialistlərin əsrlərdir müdafiə etdikləri “kainatda məqsəd və dizayn yoxdur” tezisini açıq şəkildə… ardı...

 

KAİNAT YOXDAN YARADILDI

Yaşadığımız ucsuz-bucaqsız kainatın necə var olduğu, hara doğru getdiyi, içindəki nizam və tarazlığı təmin edən qanunların necə işlədikləri hər dövrdə insanların maraq mövzusu olmuşdur. Elm adamları, mütəfəkkirlər əsrlərdir bu mövzuyla əlaqədar saysız hesabsız araşdırmalar aparmışlar, bir çox nəzəriyyələr çıxarmışlar.

 

b1XX əsrin əvvəllərinə qədər hakim olan fikir kainatın sonsuz ölçülərə sahib olduğu, sonsuzdan bəri var olduğu və sonsuza qədər də var olacağı şəklində idi. “Statik kainat modeli” adı verilən bu anlayışa görə, kainat üçün hər hansı bir başlanğıc və ya son söz mövzusu deyildi.

Materialist fəlsəfənin də əsasını təşkil edən bu fikir kainatı sabit və dəyişməz bir maddələr bütünü olaraq qəbul edərkən bir Yaradıcının varlığını da rədd edirdi.

Hər şey, hətta hələ yaradılmamış olan “göylər və yer” belə, tək bir nöqtədə ikən böyük partlama ilə yaradılmış və bir-birlərindən ayrılaraq kainatın bu günkü formasını meydana gətirmişlər.

 

g4
Hər şey, hətta hələ yaradılmamış olan “göylər və yer” belə tək bir nöqtədə ikən böyük partlama ilə yaradılmış və bir-birlərindən ayrılaraq kainatın bu günkü şəklini meydana gətirmişlər.

Materializm maddəni mütləq varlıq sayan, maddədən başqa heç bir şeyin varlığını qəbul etməyən bir düşüncə sistemidir. Tarixi qədim Yunanıstana qədər uzanan, amma xüsusilə XIX əsrdə yayılan bu düşüncə sistemi, Karl Marksın dialektika materializmiylə tanınmışdı.… ardı...