Kəhf surəsi 59-61

Kəhf surəsi, 59-61-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Kəhf surəsinin başlanğıcına gəlirəm. İndi Kəhf surəsində hz. Xızır (ə.s) qissəsinə gəlirik. Əvvəl kəhf əhlindən bəhs edir. 59-cu ayə. Burada hadisə izah edilir. Çox açıq, dəqiq. Şeytandan Allaha sığınıram. “Budur zülm etdikləri zaman məhv etdiyimiz ölkələr”. İran, İraq, Suriya, Livan, hamısını sayarıq. “Budur zülm etdikləri zaman məhv etdiyimiz ölkələr” -deyir Allah. Göstərir. Bir sözlə ölkələr var. Ölkələr “zülm etdikləri zaman” zülm nədir? Allahın sisteminə müqavimət göstərdikləri zaman, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışına müqavimət göstərdikləri zaman, hz. İsa Məsihə müqavimət göstərdikləri zaman, Quran əxlaqına, İslam Birliyinə  müqavimət göstərdikləri zaman bu zülmdür. İslam Birliyinə  müqavimət göstərirsə, Mehdiyyətə, hz. İsa (ə.s)-a müqavimət göstərirsə, bu zülmdür. “Məhv etdiyimiz ölkələr” dağıtdıq.

Baxın Kəhf surəsinin başlanğıcıdır bu. 60-cı ayədə  Xızır (ə.s) qissəsinə keçilir. 59-cu ayədə hz. Xızır (ə.s)- ın sistemi izah edilir, üsulu izah edilir, 60-da birbaşa mövzuya keçilir. “Biz onları məhv etmək üçün” yəni, o ölkələrin yıxılması üçün “vaxt müəyyən etmişdik”. Hz. Xızır (ə.s), hz. İsa Məsihin və yaxud o dövrün vəzifəlilərinin, qırxların, kimsə, hz. Xızır (ə.s)- ın tələbələrinin görüşmə zamanını təsbit etdik. Cənabı Allah indi nə edir? 60-cı ayəyə keçir. “Bir zaman Musa gənc köməkçisinə belə demişdi: “Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatana qədər””… ardı...