Kəhf surəsi 13 8 9 10 12

Hörmətli Adnan Oktarın 16 fevral 2013 tarixli söhbətindən Kəhf surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. “Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq”. “Biz də onların hidayətini artırdıq”, yəni Allah Hadi adı ilə, Mehdi adı ilə təcəlli etmişdir. Bəs bunun əbcədi neçədir? Əbcədi 1996-cı ildir. Bax, təkcə bir tarix vardır ki, o da 1996-cı ildir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq”. Allah hadi adı ilə təcəlli etmişdir. Bu dəqiq olaraq 1996-cı il tarixini verir. Allahın həmişə mehdiyyətin tarixini ayələrdə əbcədlə kodlaşdırmış olması çox qəribədir.

“Biz yer üzündə olan hər şeyi lazım gələrsə, məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik”. Yəni, Allah qiyaməti qoparar, bütün dünyanı sini kimi açıb dümdüz edər və hər yeri quru torpaq halına gətirərik deyir. Bunun əbcədi 1545-ci ili, yəni qiyamətin dəqiq tarixini verir. Təkcə bir dəqiq tarixi verir ki, o da 1545-ci ildir. “Biz yer üzündə olan hər şeyi lazım gələrsə, məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik”. Allah hər yeri dümdüz olan bir hala gətirərik deyir. Bu 8-ci ayədən sonra birbaşa Mağara və Rəqim əhlindən bəhs edən 9-cu ayəyə keçilir. A9 da maraqlanıb, soruşurlar. Hz. Əli (r.ə)-ə gələn 9 rəqəminə… ardı...