izləmək

“HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR EDƏNDƏ Allah iman edənlərin üzərində elə görmə və eşitmə gücləri təcəlli etdirərki, ARADA BİR POÇTALYON OLMADAN HZ. MEHDİ (Ə.S) OLDUĞU YERDƏN BÜTÜN DÜNYAYA SƏSLƏNƏR, ONLAR DA ONU EŞİDƏR, HƏTTA GÖRƏRLƏR.” (MuntakabEl Ezhar, səh. 483)   

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxdığı dövrdə ünsiyyətin asanlaşmasıyla, dərhal görünüş ilə səsin çatdırıldığı televiziyalara və internetə diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın dünya səviyyəsində təbliğ edəcəyi; danışıqlarının və görünüşlərinin hər kəsə asanlıqla çata biləcəyi izah edilir.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın internet, televiziya və radio yoluyla təbliğini dünyanın dörd bir tərəfinə çatdıracağına və bu şəkildə dünya səviyyəsində tanınacağına bağlı digər hədisləri <http://hazretimehdi.com/internet.html> hissəsindən əldə edə bilərsiniz.

R0338

 

İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın “hz. Mehdi (ə.s)” olduğunu bilməyəcəklər

Sidr Seyrəfi, İmam Əbu Abdullah Cəfər-i Sadiq əleyhissalamdan belə eşitdiyini bildirir: “…Haqqı tapdalanan və inkar olunan məzlum imamınız və bu (qeybin) sahibi (hz. Mehdi (ə.s)), onların arasında gəzib-dolanar, bazarlarda gəzər, onların keçdiyi ​​yerlərdən keçər, amma onlar onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı) tanımazlar. Sonda Allah, hz. Yusifə izn verdiyi kimi onu da (hz.Mehdi (ə.s)-ın da) tanıtmaq üçün izin verəndən sonra tanıyacaqlar.

Əmr ibn Sad, əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamdan belə nəql edir: “…Əlinin rəbbinə and olsun ki, hüccət (hz. Mehdi (ə.s)) ayaqda olacaq, dünyanın yollarında yeriyəcək, evlərə və saraylara girəcək, bu yerin şərqində və qərbində gəzəcək, sözləri eşidiləcək, camaata salam verəcək, görəcək amma vəd edilən vaxta kimi və göydən bu səs gələnə qədər (hz.Mehdi olduğu) bilinməyəcək”.2

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), zühurundan əvvəlki dövrdə hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar arasında tezliklə görünəcəyini, insanların onu evlərində oturarkən, küçələrdə gəzərkən görəcəklərini, televiziyalardan, internetdən səsini eşidib, onu görəcəklərini, adını eşidəcəklərini, ancaq buna baxmayaraq onun hz. Mehdi (ə.s) olduğunu bilməyəcəklərini bildirmişdir. Eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar arasında, marketlərdə, bazarlarda da gəzib-dolaşacağını, ancaq onun hz. Mehdi (ə.s) olduğunu gözləmədikləri üçün, insanların hər hansı biri olduğunu zənn edib tanıya bilməyəcəkləri ifadə edilmişdir. Hədislərdə verilən bu məlumatlar, hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar arasında tanınan, bilinən, olduqca göz qabağında olan, adı və şöhrəti hər kəsə bəlli olan ancaq, “hz. Mehdi (ə.s) sifəti ilə tanınmayan” biri olacağını    bildirir.

 

1. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 189)

2.  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 167)

R0196(1)

 

Günəş tutulmasının yenidən izlənilməsi mümkün olmayacaq

22 iyul 2009-cu ildə reallaşan və yalnız Asiyadan izlənilə bilən Günəş tutulması, yaşadığımız 21-ci əsrin ən böyük Günəş tutulması sayılır. 6 dəqiqə 39 saniyə davam edən bu Günəş tutulmasını digərlərindən fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, digərləriylə müqayisədə insanlar tərəfindən daha uzun müddət izlənilmiş olmasıdır. Bu şəkildə bir Günəş tutulmasının bir daha ancaq 123 il sonra reallaşacağını söyləyən elm adamları bunun üçün tarix kimi 2132-ci ili yəni hicri 1557-cı ili göstərirlər.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən dünyanın ömrü ilə əlaqədar olaraq bəzi hədislər rəvayət edilmişdir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərini qaynaq götürən böyük əhli sünnə alimi Mədinəli Allame Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci (k. s) Həzrətləri;

 

ÜMMƏTİN ÖMRÜ MİN İLİ KEÇƏCƏK, LAKİN MİN BEŞ YÜZ İLİ KEÇMƏYƏCƏK…”  

 

 

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səh. 299) şəklində bildirilən, yenə eyni şəkildə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisə əsaslanaraq, etdiyi şərhdə bir başqa böyük əhli sünnə alimi Suyuti (k. s) Həzrətləri də belə ifadə etmişdir:

 

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ KEÇMƏYƏCƏK.”  (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, səh. 89.)

 

 

Bu… ardı...