izah etmək

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ALTUĞ BERKER: Dünən ayə oxumuşdunuz, şərh etdiniz Ənbiya surəsi 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram; “And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz ərzə saleh qullarım varisçi olacaq” deyə yazdıq.” Belə dediniz, hocam; “Allah and içir, and olsun deyir, Mən yazdım deyir, Allah bunu deyincə o zaman Tövrat və Zəbura baxmağımız lazımdır. Baxdığımızda, Tövrat və Zəburda çox  əhatəli olaraq Mehdi (ə.s)-ın dünya hakimiyyəti izah edilir. Amma təxminən 100-ə yaxın şərh var. Tövratda 100-dən çox şərh var. Mehdi (ə.s)-ın xarici görünüşü, həyatı, qan axıtmayacağı, sülh dövrü olacağı, sosial ədalətin bütün dünyanı əhatə edəcəyi, hamısı çox təfərrüatlı yazır. Allah Quranda bizə bu əmri vermişdir. Hara baxın deyir Allah? “Tövrat və Zəbura orada görəcəksiniz” deyir” dediniz hocam, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırıq. Hud surəsi, 80-ci ayə “Dedi ki: “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” O zamankı dinsiz, imansız dəstə, Peyğəmbərin o qədər üstünə gəlirlər ki, o qədər çətinlik çəkir ki, “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” 80-ci ayə, əbcədi də 1986-cı illəri verir. Mehdiyyətin inkişaf etdiyi bir dövrü verir, inşaAllah. “(Elçilər) Dedilər ki: “Ey Lut, biz Rəbbinin elçiləriyik. Onlar sənə qəti olaraq çata bilməzlər. Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx).” Baxın, müsəlmanlar üçün həmişə gecələr, təbliğin edildiyi, İslamın izah edildiyi, müsəlmana uyğun rəftarların edildiyi, bir qisim insanların da qəflətə daldığı bir  mühitdir, amma müsəlmanlar hərəkət halındadır.

“Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx). Əsla, heç biriniz dönüb arxasına baxmasın; lakin sənin arvadından başqa. ” Allah onu ayırır. “Çünki onlara üz verəcək olan, ona da üz verəcək. Onlara vəd olunan (əzab) səhər vaxtıdır. Səhər də yaxın deyilmi?” İslamın səhəri yaxındır, inşaAllah, Allahın icazəsiylə. 69-cu ayə “And olsun, elçilərimiz İbrahimə müjdə ilə gəldikləri zaman; “Salam” dedilər.” Deməli, müsəlmanlar bir-birləriylə qarşılaşdıqlarında bir-birlərinə salam deyəcəklər, Quranın bir işarəsidir, mənasıdır. “O da:… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Bismillah, Qurandan yenə səhifə açım. Yunis surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 43-cü ayə. “Və sənə baxacaq olanlar vardır. Amma kor olanları -üstəlik bəsirətləri də yoxdursa- sənmi doğru yola çatdıracaqsan?” Baxın, sənə baxarlar, deyir amma onlar kordur, deyir Allah. Üstəlik bəsirətləri də yoxdur. “Sənmi doğru yola çatdıracaqsan? Şübhəsiz, Allah insanlara heç bir şeylə zülm etməz.” Heç bir şəkildə Allah zülm etməz, deyir. “Ancaq insanlar, öz nəfslərinə zülm edirlər”. Gedir dinsiz olur, ateist olur, vəsvəsələrlə özünü məhv edir. Özünü sanki ağrıların içərisində, əzabların içərisində qovurur, bitirir. Hətta deyərlər; insanın öz düşməni belə özü qədər insana zülm etməz. İnsan ən çox özü-özünə zülm edər. “Gündüz bir saatdan başqa sanki heç ömür sürməmişlər kimi onları bir yerdə yığacağı gün,” 45-ci ayə, ağlına nə gəlir.

 

ALTUĞ BERKER: 1545, inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: 1545. “Gündüz bir saatdan başqa sanki heç ömür sürməmişlər kimi onları bir yerdə yığacağı gün, onlar bir-birlərini tanımış olacaqlar. Allaha qovuşmağı yalanlayanlar, həqiqətən, hüsrana uğramışlar. Onlar hidayətə çatmış (kəslər) deyildi.” Allah onlara “Hadi” adıyla təcəlli etməmişdir. “Deyirlər ki: “Əgər doğru danışanlardansansa, bu ifadə etdiyiniz müddət (vəd) nə zamanmış?” Biz də deyirik, 10 ilə qədər, inşaAllah. 1545-ci ilə kimi də Qiyamət qopacaq deyirik, inşaAllah.… ardı...

 

Adnan Oktarın 3 fevral 2011 Samsun Aks Tv-dəki söhbətindən

Adnan Oktar: “Həqiqətən, Mənim ayələrim sizə oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz.” Çox mənalıdır; geriyə dönmək, mürtəcelik. Mürtəcelər Quranı qəbul etməzlər, qısacası Qurandan narahat olarlar. Mürtəce xurafata çox əhəmiyyət verər. “Buna (ayələrimə) qarşı böyüklük göstərərək; gecə vaxtı  sayıqlamalar sərgiləyirdiniz.” Xurafatlar, əlavələr, çıxarmalar. Gecə yarısı Qurana əlavə edir, çıxarma edir. “Onlar, yenə də o sözü (Quranı) gərəyi kimi düşünmədilərmi?” Allah daima Qurana diqqət çəkir.

Biz də gecə-gündüz Qurana diqqət çəkirik. Quranın kafiliyi əgər qəbul edilməzsə, fəlakət heç cür bitməz. Quran üstəgəl xurafat, rəzil olarsan. “Yoxsa onlara, keçmişdəki atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” Xurafatın digər şərhidir. “Yoxsa onlara, keçmişdəki atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” Bir vəhyə əsaslanmır. “Haradan çıxdı bu məlumat?” deyir  Allah. “Ya da öz elçilərini tanımadılarmı ki, indi onu inkar edirlər?” Çünki Peyğəmbər (s.ə.v) elə bir şey söyləməmişdir. Belə bir vəhy yoxdur, belə bir hökm yoxdur.

Peyğəmbər (s.ə.v) adına yalan uydururlar. “Yaxud: “Onda bir dəlilik var” deyirlər?” İlk etdikləri şey budur. Allah yolunda mübarizə aparan biri oldu mu ilk iddia dəlilik iddiasıdır. “Xeyr, o, onlara haqq ilə gəlmişdir və onların çoxu haqqı çirkin qarşılayırlar.” Haqla gəlmək nə deməkdir? Daima doğrunu söyləyir. Mehdi (ə.s) gələcəksə, mütləq Mehdi… ardı...

 

“… bəli, hər zaman mələkləri səmavatdan yerə göndərən, bəzi vaxtlarda hz. Cəbrayılın Dihyə surətinə girməsi kimi onları insan surəti ilə əvəz edən, ruhaniləri ervah aləmindən (ruhların və ruhanilərin olduğu aləm) göndərib bəşər surətində göstərən, hətta ölmüş vəlilərin ruhlarını cəsəd surətində dünyaya göndərən bir Hakimi Zülcəlal, GÖY ÜZÜNDƏ CƏSƏDİYLƏ OLAN HZ. İSANI, BƏLKƏ AXİRƏT ALƏMİNIN ƏN UZAQ KÜNCÜNƏ GETSƏYDİ VƏ HƏQİQƏTƏN ÖLSƏYDİ BELƏ YENƏ DƏ BİR BÖYÜK NƏTİCƏ ÜÇÜN ONA YENİDƏN CƏSƏD GEYDİRİB DÜNYAYA GÖNDƏRƏRDİ.”   (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat Səhifə 56-57)       

 

0076

 

1. Mələklər səmavatdan yerə endiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq (insan cildində) enərlər.

2. Hz. Cəbrayıl (ə.s) yer üzünə Dihyə surətində gəldiyində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlir.

3. Ruhanilər aləmi ervahdan (ruhlar aləmindən) insan surətində gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

4. Ölmüş vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

5. Mələklərin səmavatdan gəlməsi, hz. Cəbrayıl (ə.s)-ın Dihyə surətində dünyaya gəlməsi, ruhanilərin ruhlar aləmindən gəlməsi, vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəlmələri necə asanlıqla mümkündürsə, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin, dünyadakı bədəniylə yer üzünə enməsi də o qədər asan, məqbuldur və nüzul edəcəkdir.

6. Hətta həqiqətən… ardı...