işıqlandırmaq

 

Hz. Mehdi (ə.s), qaranlıq bir dövrü Quran əxlaqı ilə işıqlandıracaq

Umm Hanı, Əbu Cəfər (ə.s)-dan belə soruşduğunu dedi: “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ ALOVLANAN BİR METEORİT KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. Əgər bu dövrü görsəniz, ürəyiniz təsəlli tapacaq.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat. Çap edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206.)

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın, bəşəriyyətin böyük qaranlıq içində qaldığı bir dövrdə nur saçacağı, Qurani Kərimin nuru və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinin işığıyla ətrafını işıqlandıracağı xəbər verilmişdir.

 

 

 R0206

 

Hz. Mehdi (ə.s) insanları işıqlandıracaq bir günəş kimidir

Buludlar günəşin üzünü örtərkən insanlar günəşdən necə faydalanırsa, ondan da (hz. Mehdi (ə.s)-dan) elə faydalanarlar.

 

(Yenabiu’ly-Mevedde, sf. 477)

 

Hz. Mehdi (ə.s) Allahın onu insanlardan gizli saxladığı, hz. Mehdi (ə.s) olduğunun bilinmədiyi zamanlarda belə elmi, səmimiyyəti, gözəl əxlaqı və Allaha olan dərin bağlılığı ilə insanları maarifləndirəcək, onların ürəklərini Allaha və Quran əxlaqına yaxınlaşdıracaqdır.0110

 

Buludlar günəşin üzünü örtərkən insanlar günəşdən necə faydalanırsa, ondan da (hz. Mehdi (ə.s)-dan) elə faydalanarlar.

 

(Yenabiu’ly-Mevedde, sf. 477)

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) Allahın onu insanlardan gizli saxladığı, hz. Mehdi (ə.s) olduğunun bilinmədiyi zamanlarda belə elmi, səmimiyyəti, gözəl əxlaqı və Allaha olan dərin bağlılığı ilə insanları maarifləndirəcək, onların ürəklərini Allaha və Quran əxlaqına yaxınlaşdıracaqdır.0110