işarə

Tövratda mehdiyyət dövrünə işarələr

Rəbb “İsrail xalqıyla və yəhudi xalqı ilə yeni bir anlaşma edəcəyim günlər gəlir.”  deyir, “atalarını Misir torpağından çıxarmaq üçün əllərindən tutduğum gün onlarla etdiyim müqaviləyə bənzəməyəcək … “(Yeremya, 31:31-32)

“Yeni bir əhdləşmə” ya da başqa bir sözlə “yeni bir əhd” vurğusunun xristianlığa işarə etmədiyi aydındır. Xristianlıq üçləmə düşüncəsi içərisində tövhid inancından uzaqlaşmış, Allahın razı olmadığı bir xəttə gəlmişdir. Bu səbəblə bu ifadənin xristianlığa və İncilə işarə etmədiyini asanlıqla deyilə bilər.

Bu səbəbdən İsrail xalqıyla sonrakı bir tarixdə ediləcəyi ifadə edilən bu yeni müqavilənin xristianlarla deyil, müsəlmanlarla ediləcəyi aydın olur. Burada keçən yeni əhd isə Qurandır. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

“BUNDAN BELƏ KİMSƏ QONŞUSUNU VƏ YA QARDAŞINI “RƏBBİ TANIYIN” DEYƏ ÖYRƏTMƏYƏCƏK. ÇÜNKİ, KİÇİK-BÖYÜK HAMISI MƏNİ TANIYACAQ “- DEYİR  RƏBB. “ÇÜNKİ, GÜNAHLARINI BAĞIŞLAYACAĞAM, GÜNAHLARINI  ARTIQ ANMAYACAĞAM.” (Yeremya, 31:34)

Tövratın Yeremya hissəsindəki bu sözdə keçən “Çünki, Məni kiçik-böyük hamısı tanıyacaq” ifadəsi də bütün İsrail xalqının toplu olaraq iman edəcəyi bir dövrə işarə edir. Bu dövr Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in müjdələdiyi axırzamandır. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisi-şəriflərində bütün yəhudilərin axırzamanda iman edəcəkləri və müsəlman olacaqları xəbər verilir. Üstəlik, “Bundan belə kimsə qonşusunu və ya qardaşını “Rəbbi tanıyın” deyə öyrətməyəcək” ifadəsi də yenə axırzamanın bir xüsusiyyətinə işarə… ardı...

 

 

              ÇÖKƏN ZÜLMƏTIN ŞƏRİNDƏN… (FƏLƏQ SURƏSİ, 3)

MİLADİ: 1971

                     (1971-ci ildə terror və anarxiya hadisələri başladı.)

 

SİZİN XOŞUNUZA GƏLMƏSƏ DƏ, CİHAD SİZƏ VACİB EDİLDİ. OLA BİLSİN Kİ, SEVMƏDİYİNİZ BİR ŞEY SİZİN ÜÇÜN XEYİRLİ, SEVDİYİNİZ BİR ŞEY İSƏ SİZİN ÜÇÜN ZƏRƏRLI OLSUN. ALLAH BİLİR, SİZ İSƏ BUNU BİLMİRSİNİZ. (BƏQƏRƏ SURƏ, 216)

MİLADİ: 2010-2050

(Əhməd Feyzi Qul “Maidet-ül Quran və Hazinet-ül Bürhan” adlı əsərində 2050 tarixini İslam əxlaqının hakimiyyətinin yüksək mərhələyə və kamala çatdığı tarix kimi ifadə edir)

 

 12

Onlar orada Öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz (ledün elmi) qullarımızdan birinə rast… ardı...

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN QIÇINDA BİR İZ VARDIR

HƏZRƏTİN- (HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN) QIÇLARI GENİŞ, İRİ VƏ SAĞ QIÇINDA BƏDƏN RƏNGİNİN ƏKSİNƏ BİR İZ VAR. (Mucəm-ul Ehadisi İmam Mehdi cild: 4, səhifə 154 və Kamal-ud Din cild: 2, səhifə 376 və Bihar cild: 52, səhifə 322)

(HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN) SAĞ QIÇINDA QARA BİR İZ (XAL) VARDIR.  (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 251)      

HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN ALNINDA BİR İZ VARDIR

Humran İbn Ayan deyir ki, İmam Məhəmməd Bakır əleyhissalama belə ifadə etdim: …ALNINDA İZ VARDIR, ÜZÜNDƏ İSƏ LƏKƏ (XAL)... (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 252)

Humran İbn Ayan İmam Məhəmməd Bakir əleyhissalama deyir: ALNINDA İZ VARDIR, ÜZÜ GÖZƏLDİR…” (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 252-253)

 Əbu Basir deyir: İmam Məhəmməd… ardı...