iqtisadi böhran

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar.” “İqtisadi böhran yaratdıq”deyir Allah. Deməli, iqtisadi böhran bəzən Allahın, tətbiq etdiyi bir qanundur. Nə üçün edir Allah? “Bəlkə düşünüb ibrət alsınlar”-deyə. Məsələn, Mehdi (ə.s) gəldiyi vaxt da dəccaliyyətə Allah nə edir? İqtisadi böhran yaradır və qarşısını ala bilmirlər, səbəbini bilmirlər. İqtisadi böhran möcüzədir. İqtisadiyyat çox gözəl gedərkən, birdən böhran yaranır, texniki səbəbi tapılmır. Allah bəzi hallarda yaradır.

 

Əbu Basirdən: İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

 

Qaimin qiyamından əvvəl bir il xalq ac qalacaq və onları öldürülmə qorxusu bürüyəcək; malları, canları və məhsulları azalacaq. Bu hadisə Allahın kitabında açıq şəkildə yazılır. Sonra bu ayəni oxudu: “Sizləri qorxu, aclıq, mal, can və məhsul azalması ilə mütləq imtahan edəcəyik. Və səbir edənləri müjdələ”.

 

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 297)

 

…İbrahim əl-Kərhidən: İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam mənə belə buyurdu:

 

…Budur o hz. Mehdi (ə.s)-dır. Onlara Allah kəramətlər bağışlamışdır. Və müqəddəs məkanda yer vermişdir… Ey İbrahim! O, şiddətli çətinliklərdən və bəlalardan, qorxu və aclıqdan sonra Əhli-beyti sevənlərin qəlbindəki kədəri aradan qaldıracaqdır. Onun dövründə yaşayanlara nə xoş!

 

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 94-95)

aclikdarfur cumhuriyet260309aclikdarfur cumhuriyet260309
Cumhuriyet Gazetesi, 26 Mart 2009

 

EkonomikKrizAclikYoksulluk MG090509
Milligazete, 09 Mayıs 2009

aclik radikal210609
Radikal Gazetesi, 21 Haziran 2009

A0032

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlaməti olan iqtisadi böhran

‘Ümmətimdən Mehdi çıxacaq. Allah Təala həzrətləri, insanları zəngin etmək üçün onu göndərəcək. O zaman ümmətim nemətlənəcək, heyvanlar bolluq içində və ərzin nəbatatı bol olacaq, hz. Mehdi insanlara bərabər şəkildə bolbol mal paylayacaq.’   (Beklenen Mehdinin Alametleri, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki-Heytemi, səh. 23)

guller

Bu hədisi şərifdən, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bir iqtisadi böhran olacağı aydın olur. Çünki zənginlik olsa, zənginliyə zənginlik qatılmaz. Bu dövrdə bir kasıblıq olacağı aydın olur.

 

İqtisadi böhranın dünyada yaratdığı böyük təsirlərdən bəzi nümunələr

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri də Axırzamanda çox böyük bir iqtisadi böhranın baş verməsidir. Hədisdə insanların “az qazanc, bazarın durğun olması, işlərin kasad getməsi” kimi iqtisadi çətinliklərdən şikayətlənəcəkləri bir böhran dövrünə giriləcəyi xəbər verilir.

 

HƏR KƏSİN AZ QAZANCDAN ŞİKAYƏTLƏNMƏSİ… PULLARINA GÖRƏ VARLILARA HÖRMƏT EDİLMƏSİ.. (Qiyamət Əlamətləri, səh. 146) 

 BAZARIN DURĞUN OLMASI, QAZANCLARIN AZALMASI… (Qiyamət Əlamətləri, səh. 148)

 İŞLƏRİN KASAD GETMƏSİ. HƏR KƏS “SATA BİLMİRƏM, ALA BİLMİRƏM, QAZANA BİLMİRƏM!” DEYƏRƏK, ŞİKAYƏTLƏNƏCƏK. (Qiyamət Əlamətləri, səh. 152)

 

Hal-hazırda bütün dünyada, Amerika, Çin, Almaniya kimi böyük iqtisadiyyatların ağır zərbə aldığı dünya tərəfindən məşhur nəhəng şirkətlərinin, banklarının və sənayelərinin böhran səbəbindən çökdüyü böyük bir iqtisadi böhran yaşanır. Dünya Bankının rəhbəri Robert Zellik dünyada yaşanan bu iqtisadi böhran üçün;

 

“DÜNYADA TAYI- BƏRABƏRİ GÖRÜLMƏMİŞ BİR İQTİSADİ BÖHRANLA QARŞI-QARŞIYA OLDUĞUNA, yoxsul insanları daha çox çətinlik çəkə biləcəyinə dair məşhur bir razılaşma var və bir insani fəlakətin qarşısını almaq üçün  vaxtında  müdaxiləni davam etməliyik”1

___________________________

1 http://www.netgazete.com/News/588843/ dunya_bankasi_ekonomik_kriz_bircok_yoksul_ ulke_icin_kalkinma_felaketine_donusebilir_.aspx

 

 

şəklində bir şərh edərək indiki vaxtda yaşanan bu iqtisadi böhranın dəqiq ölçüsünü açıqlamışdır. Bu ifadədən də aydın olduğu kimi Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən biri olan iqtisadi… ardı...