İmam Rəbbani

Hz.Mehdi (ə.s) da imam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir

Bəziləri hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsini, İmam Rəbbaninin dəyərinin azalması ilə əlaqələndirirlər və hz.Mehdi  (ə.s)-ın İmam Rəbbanidən 1000 il sonra gəlməyini iddia edirlər. Halbuki Hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsi, Rəbbani həzrətlərinin dəyərini, qiymətini azaldacaq bir səbəb deyil. Allah,

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i böyük iradəyə sahib olan peyğəmbər hzsa (ə.s)-dan yalnız 571 il sonra göndərmişdir. hzsa (ə.s)-dən qısa bir müddət sonra, yeni bir şəriət və kitabla hz.Məhəmməd (s.ə.v) gəlmişdir. Yəni iki böyük peyğəmbər arasında 571 il vardır. Hz.Mehdi (ə.s) da İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir. Onsuz da bunu İmam Rəbbani Həzrətləri özü şəxsən… ardı...

 

“Mürşid şeyx Seyid Məhəmməd Rəşid həzrətləri belə buyurur: Dövrümüzə görə Nəqşibəndi təriqətindən başqa bütün təriqətlər həmişə müvəqqəti olmuşdur, daimi olmamışdır, yəni zamanla yox olub gedir. Yalnız, Nəqşibəndi qalmış və davam edəcək. İmam Rəbbani buyurdu: NƏQŞİBƏNDİ TƏRİQƏTİ DƏ HZ. MEHDİYƏ QƏDƏR DAVAM EDƏCƏK, ONA ÇATACAQ, GERİ QALAN TƏRİQƏTLƏR YOX OLUB GEDƏCƏK. TƏK NƏQŞİBƏND QALACAQ, HZ. MEHDİNİN ƏLİNƏ KEÇƏCƏK VƏ DAVAM EDƏCƏK.”

 

(Şeyh Seyyid Muhammed Raşid, Sohbetler, səh. 52, İkinci Baskı, Mesut Matbaası, Afyon; Seyyid Abdülhakim El-Hüseyni, Sohbetler, səh. 54, Menzil Yayınları, 2000-İstanbul)

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3