iddia etmək

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur ki? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir”.

İndi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, haşa, bəyənməmək üçün bu dəfə münafiqin başında həddindən artıq axmaqlıq yaranır, bu dəfə də yemək yeməsini dəlil olaraq verirlər. “Yemək yeyir, bazarda gəzir” deyir. İndi münafiq elə bir məxluqdur ki, insan cavab verərkən eyni zamanda özü də çaşar. Yəni belə bir axmaqla həmsöhbət olduğu üçün, yəni nə deyəcəksən? Şeytan insanın yaxşılığını istəyirmiş kimi davranar, münafiqlər də möminin yaxşılığını istədiyini iddia edər. Məsələn, “səni qurtarmaq üçün edirəm. Mən yaxşılıq üçün söyləyirəm” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybi dövründə imanı zəif olanlar çıxmayacağını iddia edəcəklər

Əbu Basar, Əhli-beyt məktəbindən bir şagird belə söylədi:

“İmam Sadiq (ə.s)-dan soruşdum,”Allahın elçisi (s.ə.v)-in oğlu! Əhli-beyt içindən qaim kimdir?” O da cavab verdi: “Əbu Basar! Oğlum Musa (ə.s)-dan sonra beşinci nəvəm…QEYBİ DÖVRÜNDƏ YALANIN  TƏQİBÇİLƏRİ  ONDAN  ŞÜBHƏYƏ DÜŞƏCƏKLƏR. BUNUN ARDINDAN UCA ALLAH ONU AŞKARA ÇIXARACAQ VƏ ONUN GÜCLÜ ƏLLƏRİYLƏ YER ÜZÜNÜN ŞƏRQİNİ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDƏCƏK.” (Kamal-ud Din,Şeyx Sadiq)

R0338

Abdullah ibn Fəzl Haşimi, Həzrətləri haqqında İmam Sadiq (ə.s)-ın belə söylədiyini nəql etdi:

“Bu işin sahibinin qətiliklə örtüldüyü bir dövr olacaq və sədaqətsiz olan hər kəs onun haqqında şübhəyə düşəcək.” (Molla Mis Məclisi, cila-ulunun, 3/157)