Hz Zülqərneyn

Hz. Mehdi (ə.s), hz. Xızıra və hz. Zülqərneynə bənzəyəcək

Əhməd ibn İshaq, İmam Əsgəri əleyhissalamın hüzuruna getdiyini və onun da belə buyurduğunu dedi: “Ey Əhməd ibn İshaq! O (HZ. MEHDİ (Ə.S), BU ÜMMƏTDƏ “XIZIR” ƏLEYHİSSALAM VƏ “ZÜLQƏRNEYN” KİMİDİR…

(Kemal-üd Din c. 2 s. 384)

(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157) 

 

R0396Hədisdə verilən məlumat, Qurandakı hz. Zülqərneyn və hz. Xızır hekayələri hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə etdiyini göstərir.

 

Buradan aydın olur ki, hz. Mehdi (ə.s) da hz. Xızır kimi olacaq, onun əxlaqını və tərbiyəsini alacaq, onun kimi Ledün elmini biləcək və bu elmlə hərəkət edəcək.

 

Həmçinin, Qurandakı hz. Xızır hekayəsində hz. Musanın, hz. Xızırın hərəkətlərinin hikmətini bilmədən reaksiya verməsi kimi, Axırzamanda da insanlar ledün elmiylə hərəkət edən hz. Mehdi (ə.s)-ı lazımi qədər başa düşüb təqdir edə bilməyəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) da insanlar tərəfindən çox səhv başa düşüləcək, buna görə də xalq ona böyük reaksiya verəcək. Ancaq əslində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün hərəkətləri Allahın lütfüylə gizli elm və hikmətlərlə dolu olacaq.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər hədislərində, Kəhf hekayəsinin də başdan-ayağa kimi işarəli mənada olduğunu, insanları Dəccalın fitnəsindən qurtaracaq olan hz. Mehdi (ə.s)-a işarə etdiyini bildirilmişdir. Yuxarıda bildirilər hədis və Kəhf hekayəsinin Axırzamana işarə etdiyi ilə… ardı...